Skip to content

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

 

Често срещано явление у нас е възрастни хора, да не могат да поемат битовите си разходи и да полагат достатъчна грижа за себе си. Поради тази причина, в последните години е изключително разпространен договорът, с който се отстъпва имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Договорът за отстъпване на имот срещу задължение за издръжка и гледане, няма отделен законов текст. Най-често за него се прилагат правилата на договор за продажба и договор за дарение (поради сходните им белези).

С този договор едно лице (прехвърлител) прехвърля на друго лице (приобретател) определени свои права (обикновено недвижими имоти). Срещу това другото лице се задължава да го издържа до определен срок или до смъртта му. Договорът се сключва под формата на нотариален акт. A ако отстъпващите имота са двама или повече, то издръжка и гледане се дължи спрямо всички. Важно е да знаете, че юридическо лице не може да бъде страна по този договор.

Разликата между договора за продажба и този е, че тук не се дължи заплащане на определена сума.

Дължат се грижи, които трябва да се полагат за определен период от време. Специфичното на този вид договори е, че и двете страни борявят с неизвестни. Налице е случаен елемент, тъй като (освен в някои особени случаи) никой не може с точност да определи колко време ще живее едно лице. Съответно и нито колко време ще продължи издръжката. В крайна сметка резултатът от горепосочените видове договори е един и същ, но се постига по различни начини.

За този договор се прилагат правилата на общата част от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ относно сключването, формата на сключване, действието на договорите, относно изпълнението и неизпълнението на договорно поетите задължения. Така, ако договорът е сключен поради крайна нужда и явно неизгодни условия, може да се иска унищожаването му. Например много възрастен и болен човек, отстъпва твърде ценен имот, за да бъде гледан, а ще живее съвсем кратко.

Съответно, договорът може да бъде развален от отстъпващият имота, ако другата страна не полага онези грижи, които една съответна издръжка би изисквала. В случай, че прехвърлителят почине в много кратък срок, след сключване на договора, наследниците могат да предявят иск. С него те ще поискат обявяване на договора за нищожен, поради липса на основание (арг. чл. 26 ЗЗД). Тук следва да се докаже, че дадената издръжка е в минимални размери и не съответства с цената на имота.

NB: Договорът се разваля само по съдебен ред, като това право се погасява с пет годишна давност.

Настоящата статия не претендира за пълнота и изчерпателност. Екипът на правна кантора Legal Frame е на Ваше разположение, a при наличие на въпроси може да се свържете с адвокат.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се