Skip to content

Дело срещу КАТ

Към системата на пътнотранспортното управление в България можем да причислим и КАТ. Това е основен административен орган, отговарящ за контрола и регулирането на пътния трафик, осигуряване на безопасност на пътя и спазване на правилата от водачите на МПС. Въпреки това, в някои случаи гражданите се сблъскват с действия на КАТ, които нарушават техните права.

Често срещано явление е КАТ да откаже да издаде или да издаде противоречив акт, който подлежи на обжалване. В този случай е добре да потърсите адвокат, който да оспори решението на КАТ и да Ви защити пред съда.

Важно е да знаете, че всеки гражданин може да оспори акт на КАТ пред съответния съд, където да бъдат защитени правата му и да се гарантира справедлив процес. Всеки гражданин има право да получи достъп до информация, материали и съответно да осъществи своята защита и право на жалба срещу КАТ.

КАТ като административен орган, издава актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления по правилата на ЗАНН. В законоустановения срок, всяко лице може да подаде жалба срещу това.

Дело срещу КАТ

Така например може да заведете:

● дело за неправомерно отнемане на книжка;
● дело за временно спиране на МПС;
● дело за прекратяване на регистрация на МПС;
● дело срещу принудителна административна мярка – тук подадената жалба не спира изпълнението на административната мярка.

Ако Ви предстои дело срещу КАТ или желаете да подадете жалба, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се