Skip to content

Обжалване на принудителна административна мярка

Принудителна административна мярка (ПАМ) е средство, което държавата използва за налагане на санкции или регулиране на обществения живот. Тези мерки са предназначени да поддържат реда в държавата. ПАМ се налага превенция, когато са налице достатъчно данни за извършено нарушение. В случай, че Ви е наложена принудителна административна мярка, може да се обърнете към добър адвокат за обжалване на ПАМ.

Как да обжалвам принудителна административна мярка?

Всеки гражданин или юридическо лице, може да обжалва административните актове, в т.ч. и принудителна административна мярка. Това се случва чрез жалба пред компетентния орган. Жалбата трябва да съдържа изложение на причините, поради които се обжалва мярката, както и искане за отмяна или изменение.

NB: Обжалването на принудителна административна мярка е обвързано със срок, след изтичане на който губите право на жалба.

Съдебният състав, който разглежда жалбата се произнася с решение, което може да бъде обжалвано. Когато и второинстанционният съд се произнесе, решението влиза в сила.

Най-често срещаните основания за обжалване на принудителна административна мярка са: несъответствие с правните норми или липса на основания за налагане на мярката.

Обжалването на принудителна административна мярка е процедура, която се ръководи от определени правни принципи и стъпки. Важно е гражданите да са информирани и запознати с правата си, затова Ви съветваме да се обърнете към добър адвокат по административно право. Той ще Ви помогне и в най-голяма степен ще защити правата Ви.

В случай на нужда от консултация при обжалване на принудителна административна мярка, може да се обърнете към адвокат от правна кантора Legal Frame.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се