Skip to content

Адвокат гражданско право в София

Гражданско право е клон в правото, който има следните подразделения: семейно право и наследствено право, облигационно право, вещно право, трудово право, авторско право, търговско право и други. Адвокатска кантора Legal Frame, оказва правна защита и консултации в София и страната, по въпроси свързани със:

 • субективно право;
 • защита на субективно право (вкл. неизбежна отбрана);
 • спорове относно правоспособността и дееспособността на физическо лице;
 • запрещение;
 • деликти;
 • спорове в семейното право – настойничество, попечителство;
 • представляване на юридически лица и юридически лица с нестопанска цел;
 • адвокатска защита по граждански дела;
 • др.

Трудово Право

Трудово право е клон на гражданското право. Съгласно Кодекса на труда, този клон е правото, касаещо обществените взаимоотношения между работник или служител и работодателя, възникнали относно учредяване, изменение, допълнение, прекратяване на трудово правоотношение. Нарушения на правата на субектите в процеса на предоставянето на работна сила относно работното време и почивки, трудово възнаграждение, право на отпуск, дисциплинарна, имуществена отговорност, добри и безопасни условия на труд, синдикални сдружения, битово, културно обслужване на работещите – са предмет на трудово право.

Не са редки случаите на водене на спорове в тази област, които се оказват трудни, заплетени, сложни за разрешаване. В такива ситуации е препоръчително да потърсите съдействие и помощ от добър адвокат трудово право. Такъв може да откриете за София в адвокатска кантора Legal Frame. Нашите адвокати са готови да спечелят всяко трудовоправно дело във ваша полза.

Услугите, които предлагаме в областта на трудовоправните отношения са:

 • помощ при изготвяне и издаване на необходимите документи, удостоверения за протичане на съдебното дело;
 • защита на правата ви при незаконно уволнение;
 • при уволнение – отмяна и възстановяване на работа, както и излащане на безщетение от страна на работодателя за нанесени щети за времето, в което не сте били на работа.
 • спорове по трудов договор, трудово възнаграждение, дисциплинарна отговорност
 • др.

Гражданско Процесуално Право – Обхват и Структура

Гражданско процесуално право урежда гражданските правоотношения и е в защита на незаконосъобразно развитие на гражданските права. Незаконосъобразно нарушаване на гражданските права е под формата на правен спор на две или повече страни за съществуващо гражданско правоотношение; неизпълнение на правни задължения; и извършване на действие, което осуетява реализиране на гражданско право. Гражданско процесуално право е система от гражданскоправни норми, целящи защита правата на гражданите, като редът на прилагане на тези норми е определен от Гражданско процесуалния кодекс.

Често, като граждани, се налага да се сблъсквате със ситуации в нарушение на гражданските ви права, чиито изход налага да се реши в съда. За положителен изход от граждански процес във ваша полза, е наложително да се обърнете към услугите на опитен адвокат гражданско право.

Адвокатска кантора Legal Frame разполага с опитни и доказани в областта на гражданското право адвокати, които с редицата спечелени дела и професионализъм ще намерят най-благоприятното за вас решение по казуса ви. Кантората ни предлага следните правни услуги и консултации при нарушение на гражданските права:

 • правна помощ и консултации при извънсъдебни спорове;
 • представляване на клиентите пред Арбитражния съд;
 • въззивно обжалване;
 • касационно обжалване;
 • изпълнителни производства;
 • регистърни производства;
 • охранителни производства;
 • своевременно събиране на доказателствен материал за предстоящи в съда граждански дела.

Как да Изберем Добра Адвокатска Кантора в София?

Когато сте изправени пред ситуация, която неизменно трябва да се реши в съда, е препоръчително да се ориентирате към утвърдена адвокатска кантора в София.

В такива моменти често се питате “Как да изберем добра адвокатска кантора?”

Добре е да попитате познати, какъв е опитът им в работата с избраната от вас кантора. Потърсете из интернет пространството за мнения от нейни клиенти. С какви адвокати разполага, в коя област на правото са специализирани, има ли добри отзиви за тях.

Ако са нарушени гражданските ви права, интересувайте се разполага ли избраната от вас адвокатска кантора в София с добър адвокат в обективно гражданско право. Или имате нужда от консултация с добър адвокат трудово право – търсете кантора, която може да предложи юрист, специализиран в трудовото законодателство. Намерете информация за миналия му опит. Насрочете час за консултация, срещнете се. Така сами ще съберете впечатления – дали е уверен, спокоен, отзивчив. Има ли опит с казуси, подобни на вашия, какъв е изходът от тях. Внимавайте – лъскаво обзаведените кантори, скъпата реклама, високите цени не са гаранция за професионализъм!

Юристите на адвокатска кантора Legal Frame са сред първите в областта на вещното право, семейно, трудово, гражданско, облигационно право. Ако се нуждаете от правни експерти – свържете се с нас!

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се