Skip to content

Дело срещу колекторски фирми

Случаите на телефонен тормоз от колекторски фирми (фирми за събиране на вземанията) зачестиха значително през последните години. Те се отличават с арогантно поведение, непрестанен тормоз, включително и заплахи по телефона с посещения на адрес.

Когато получите подобно е обаждане, е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви насочи и да обясни какви са правата и задълженията Ви. Добрият адвокат ще вникне в казуса и ще Ви помогне при неговото разрешаване.

Преди да пристъпите към изпълнение, е добре да знаете, че голяма част от тези задължения са погасени по давност. Проблемът е, че ако тя е изтекла, то длъжникът следва да го докаже пред съда.

Добрият адвокат ще направи анализ на задължението и случая Ви, както и ще Ви консултира по въпросите за давността. В голяма част от случаите е необходимо да бъдат проведени преговори с колекторските фирми, а понякога да се осъществи и процесуално представителство пред съд по дела срещу колекторски фирми.

Колекторските фирми са юридически лица, специализирани в събирането на вземания. Най-често към техните услуги прибягват мобилните оператори или банките. Това са пакетни задължения, които биват цедирани.

Ако получавате обаждания от колекторски фирми или имате образувани дела от тях, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame. Нашите адвокати ще се запознаят с казуса Ви и ще Ви посъветват за най-правилните действия по обезпечаване на Вашата защита.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се