Skip to content

Дело срещу работодател

Въпреки, че голяма част от работниците изпитват неудобство или страх да потърсят защита пред съд, практиката на съдилищата показва, че по-голямата част от исковете се присъждат в полза на работника. Ако сте пострадал от незаконосъобразни действия на работодател, може да се обърнете към адвокат трудово право, който да заведе иск срещу некоректен работодател.

Исковете срещу работодател са подсъдни на районния съд по постоянен адрес. В зависимост от вида на неправомерните действия, исковете срещу работодателя са различни, както и съответните хонорари. Въпреки това, ако съдът отсъди в полза на работника, то работодателят е длъжен да заплати на работника и сторените разноски.

Примери за дело срещу работодател:

● неизплатени трудови възнаграждения – неплащането на трудово възнаграждение или непълното изплащане е основание за завеждане на дело срещу работодател. В този случай може да се претендира и законна лихва до момента на окончателно изплащане;
● трудова злополука – ако по време на работния процес, в рамките на работното време, както и по път за работа или прибиране от работа към дома, се случи инцидент, водещ до причиняване на травми и наранявания, служителят може да заведе дело за трудов злополука;
● незаконно уволнение – когато съдът признае, че уволнението е незаконно, същото се отменя, а работникът бива възстановен на работа;
● иск за обезщетение за недопускане на работа – в този случай имате и право на обезщетение.

NB: При незаконно уволнение работникът има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, в което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако работникът през този период е работил на по-нископлатена работа, то той има право на разликата в заплатите.

Решенията на първоинстанционният съд подлежат на обжалване пред по-горния съд. За делата с трудов спор не се дължи държавна такса.

Ако смятате, че правата ВИ са нарушени от некоректен работодател, може да се обърнете към адвокат трудово право, който да Ви посъветва дали и как да заведете дело срещу работодател.

Нашата кантора разполага с богат опит в трудовите спорове, а в случай на необходимост може да се обърнете към адвокат от юридическа кантора Legal Frame.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се