Skip to content

Процесуално представителство по граждански дела

Кантората ни е специализирала в гражданското право и като такава разполага с адвокати, които успешно водят дела и осъществяват процесуално представителство. Практиката ни показва, че най-добрата защита се осъществява чрез постоянен диалог между клиент и адвокат.

Адвокатите ни извършват пълно правно обслужване на клиенти по граждански дела. Ако имате нужда от адвокат за представителство пред съд, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame.

Ние ще Ви съдействаме при:

● изготвяне на документи, книжа и становища;
● преглед на документ, доказателства и висящи производства;
● справка за наличие на задължения към ЧСИ;
● преглед на дела пред ЧСИ;
● водене на дело пред съд;
● съдействие пред нотариус.

Благодарение на опита, с който разполагаме, ще съдействаме при изготвянето на всички документи и книжа, както и ще окажем съдействие пред нотариус. Ще проведем успешна защита, както и ще съдействаме при събиране и обезпечаване на доказателства. При необходимост ще осигурим медиация и посредничество при водене на преговори за извънсъдебно уреждане на спора.

За целта ще Ви осигурим своевременно решение на вашите проблеми във възможно най-кратки срокове. Добрият адвокат е най-сигурната защита.

При възникване на казус и необходимост от процесуално представителство, може да се обърнете към нас за съдействие. Ще получите своевременен отговор и решение на Вашия казус.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се