Ние практикуваме всички аспекти на корпоративното право, включително поглъщания на дружества, сливания, вливания, придобивания и разпореждания с дялове и активи, инвестиции, както и учредяване на местни и трансгранични предприятия.

Нашият богат корпоративен опит и познания в бранша ни позволяват да мислим творчески по сложни бизнес въпроси и да даваме ясни, точни и практически насоки, за да подпомогнем клиентите, като им помогнем да вземат разумни бизнес решения.

Нашите адвокати съветват по въпроси на корпоративното право, които произтичат от управлението или инвестирането в компании и други бизнес начинания, а нашата правна практика включва предоставяне на съвети по всички аспекти на управлението както на частни, така и на публични компании.

Ние съветваме по въпроси, свързани с вътрешно-дружественото устройство като действаме като доверен съветник.