Skip to content

Изготвяне на мерки срещу изпиране на пари

Адвокатска кантора Legal Frame предоставя услуги, свързани с прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). Нашите адвокати организират обучения и консултации, включително изготвяне на вътрешни правила за мерки срещу изпиране на пари и съпътстващите за това документи.

През 2015г. бе приета Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използване на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Същината беше да се изгради система от превантивни действия, които да попречат на финансирането на престъпна дейност.

Според закона, мерките срещу изпиране на пари се прилагат при установяване на стопански, търговски или професионални взаимоотношения. Те обхващат извършване на финансови операции в следните случаи:

● при стойност на сделката равняваща се или надхвърляща 15 000 евро;
● при сделка на стойност 5000 евро – при плащане в брой;
● при сделка на стойност 10 000 евро – плащани чрез превод на средства съгласно чл. 3, т. 9 от Регламент 2015/847.

Мерките се прилагат при съмнение за неверни данни за идентифициране на контрагента или при съмнения за пране на пари.

Какво включват мерките за изпиране на пари?

Мерките по ЗМИП включват:

● събиране на информация и изготвяне на документи по реда на ЗМИП – това включва проверка на клиента;
● съхраняване на база данни, информация и документи;
● оценка на риска от изпиране на пари и финансов тероризъм;
● разкриване на информация относно съмнителни сделки или клиенти;
● обмен на информация между съответните структури.

Адвокатска кантора Legal Frame ще Ви предостави консултации за изготвяне на правила по ЗМИП, въвеждащо обучение на служители, оспорване на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В случай на необходимост, може да се свържете с адвокат, който да Ви съдейства на посочения в сайта телефон или на формата за въпроси.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се