Skip to content

Изготвяне на общи условия за сайт и политика за бисквитки

Всеки интернет сайт – без значение дали е онлайн магазин или друг вид, попада под регулацията на отношенията, които възникват между потребителя и собственика. В този смисъл, всеки уеб сайт следва да урегулира тези правоотношения, създавайки общи условия, които да уреждат основните аспекти на отношенията с потребителите.

Ако имате нужда от изготвяне на общи условия на сайт, може да се обърнете към добър адвокат от кантора Legal Frame, който да Ви насочи и помогне при изготвянето на Общи условия.

Какво представляват общи условия на сайт?

Най-общо казано това са едностранно изготвени условия за използване на интернет сайта, които могат да бъдат приети или не от потребителя. Те обвързват потребителя, когато той писмено е потвърдил, че ги приема. Това се случва с отмятане с тикче. Ако потребителят не отбележи, че ги приема, те не са задължителни за него.

Ако общите условия са изготвени във връзка с взаимоотношения с други търговци, не е необходимо да има писмено приемане. Достатъчно е другият търговец да е знаел за тяхното наличие.

Важно е да знаете, че Законът за защита на потребителите (ЗЗП) задължава да предоставяте (като собственици) определен набор от информация. Това най-често се случва в Общите условия. С тях ще уредите и всички аспекти на отношенията с вашите клиенти.

Поради спецификата на всеки интернет сайт, съветваме нашите клиенти да подходят индивидуално към изготвянето на Общи условия. По този начин не рискуват да попаднат в хипотеза, в която да бъде наложено административно наказание.

Съдържание на общите условия
Целта на общите условия е, да бъдат запознати потребителите с всички аспекти на използването на интернет сайт и покупката на стоки от него. За това на първо място, следва да бъде съобщена информация относно търговеца, описание на стоките и услугите, които той предлага. Търговецът следва да рпедоставя и конкретна информацяи за цената, начина на сключване на всеки отделен договор и начините на връщане на стоката.

В зависимост от характер и особеностите на всеки търговец, законът предвижда и други изисквания, посочени в Закон за защита на потребителите.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се