Skip to content

Изготвяне на търговски договори

Без значение областта, в която фирмата Ви практикува, преди да изготвите и подпишете договор, следва да се обърнете към добър адвокат, който да Ви консултира и помогне при осигуряване най-добра защита. Нашите адвокати притежават солиден опит във воденето на преговорите и изготвянето на търговски договори в различни области. В случай на необходимост, може да се обърнете към правна кантора Legal Frame на посочения имейл адрес или телефон за контакт.

При изготвяне на търговски договор, извършваме проверка на отсрещната страна, анализ на всички факти и обстоятелства съпътстващи договора, за да сведем до минимум риска за нашите клиенти.

Освен изготвяне на търговски договор, нашите адвокати ще Ви съдействат с консултация, процесуално представителство и защита по търговски спорове. В случай на недобросъвестен контрагент, ще подготвим и входираме иск по търговски спор.

Дългогодишният ни опит и съдействие с банкови институции, ще Ви помогне при сключване на договори за банкови кредити, преструктуриране на кредити, финансиране на сделки, учредяване на обезпечения и други. Нашите адвокати ще Ви съдействат при изготвяне на документи за вписване и заличаване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози.

Освен изготвянето на търговски договор, ще Ви съдействаме при пълно правно обслужване на търговското Ви дружество.

Нужен ли ни е адвокат при изготвяне на договор?
Договорите регламентират обществените отношения в сферата на търговския обмен. Това е и причината те да разполагат с множество специфики, които следва да бъдат съобразени за всеки отделен случай. Въпреки свободата на договаряне, съветваме нашите клиенти, да ползват услугите на адвокат за изготвяне на договор.

Освен всичко останало, добре изготвеният договор ни спестява време и средства, в случай на правен спор. Благодарение на опита, с който разполагаме, можем да Ви помогнем за постигане на целите, по най-благоприятния за Вас начин.
В случай на необходимост, може да се обърнете към добър адвокат търговско право от кантора Legal Frame, който да се запознае с казуса и нуждите Ви. При некоректен партньор, може да използвате услугите на адвокат за завеждане на дело и получаване на неустойка по договор.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се