Skip to content

Регистрация на фирма

Регистрацията на дружество може да бъде извършена от всеки, който е решил да предприеме тези стъпки. Изискванията са сравнително ясни и добре описани в съответните законодателни актове. Въпреки това, регистрацията на дружество има своите тънкости и рискове, които може да станат причина за блокиране на работа на дружеството. Нашите адвокати по търговско право, притежават дългогодишен опит в обслужването на търговски дружества, като могат да Ви съдействат да изберете най-подходящата правна форма за своето дружество, което желаете да регистрирате. Имам ли нужда от адвокат за регистрация на фирма? Преди да пристъпите към регистрация на фирма, е добре да се обърнете към адвокат, който да Ви разясни възможностите и различията между формите на различните търговски дружества – АД, ЕАД, ООД, ЕООД, ЕТ, КД и т.н. Преди да изготвите дружествените документи, трябва да съобразите начина и опциите за управление на дружеството. Съответно какви са спецификите на бизнеса Ви и предмета на дейност. Адвокатът следва да Ви съдейства при нотариус за заверка на необходимите документи, изготвянето на протоколи от учредително събрание, учредителен акт и всички съпътстващи декларации. Той ще Ви насочи и към банка, където да откриете набирателна сметка на дружеството. Адвокатски хонорар за регистрация на фирма се определя съгласно Наредбата за адвокатските хонорари. Процедура за регистрация на фирма Процедурата за регистрация на дружество, започва от избора на име (фирма). Името трябва да бъде уникално, т.е. да не съществува регистрирано дружество със същото име. След като изберете името, трябва да направите учредителен протокол, в който да вземете решение за: управител, размер на капитала, адрес на дружеството, предмет на дейност. С учредителния протокол, приемате и учредителен акт/устав на дружеството. Процедурата се съпътства от няколко декларации по образец и откриване на набирателна сметка. В случай, че регистрирате акционерно дружество, то следва да съобразите документите с необходимите реквизити съгласно Търговския закон. Документите могат да бъдат подадени онлайн, което ще намали дължимата държавна такса с ½ . В случай на необходимост, може да се обърнете към адвокат за регистрация на фирма на посочените в сайта телефони или в платформата за въпроси.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се