Skip to content

Изготвяне на сигнали и жалби

При извършено престъпление, пострадалите или свидетелите могат да подадат писмена жалба или сигнал до полицията или прокуратурата. Важно е да се обърнете към адвокат по наказателно право, който да изготви сигнала и да Ви разясни всичките Ви права, задължения и възможности в наказателния процес.

Как се подава жалба до прокуратурата?

Ако сте пострадали от престъпление или сте станали свидетели на извършено такова, следва да се обърнете към съответното районно управление. Там може на място, в свободен текст да изложите данните за извършено престъпление.

Освен това, разполагате и с възможност за подаване на писмен сигнал до прокуратурата, чрез адвокат или лично. Нашите адвокати по наказателно право могат да Ви помогнат при подаване на жалбата и съответно да Ви съдействаме през досъдебното производство.

Добрият адвокат по наказателно право ще Ви помогне да изискате от разследващите органи извършването на процесуално-следствени действия, които да спомогнат за разкриване на престъплението. В случай, че прокурорът откаже да образува дело, то постановлението може да бъде обжалвано пред по-горестояща прокуратура.

След като подадете жалба, се образува наказателно производство. В зависимост от вида на престъплението, компетентна е районна или окръжна прокуратура. Самите действия по разследване се извършват от разследващи полицаи или следователи, които действат под надзора на прокуратурата.

Като жертва на престъпление може да поискате във всеки един момент извършването на допълнителни разпити или експертизи, както и да предоставяте доказателства, които доказват че сте жертва на престъпление.

Обратно, ако срещу Вас има подаден сигнал за престъпление, което не сте извършил, е добре да се обърнете към адвокат наказателно право, който да защити правата и интересите Ви.

Важно е да не извършвате никакви действия, без да се посъветвате с адвокат. По този начин рискувате да изпаднете в ситуация, която може да доведе до осъдителна присъда.

Във всички случаи – при прекратяване на производството или при привличане на страна като обвиняем, прокуратурата следва да уведоми пострадалия и виновника. Същите могат да правят възражения и бележки в хода на досъдебното производство.

Когато прецени, че са събрани достатъчно данни за вина на дадено лице, прокуратурата внася с обвинителен акт делото в съда.

Може да се обърнете към адвокат наказателно право от кантора Legal Frame. Нашите адвокати притежават дългогодишен опит, натрупан в едни от най-големите наказателни кантори в България. Ние ще Ви помогнем, ако сте жертва на престъпление или ако сте обвинен неправомерно.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се