Skip to content

Представителство пред съд

Адвокатска кантора Legal Frame предоставя услуги в сферата на наказателното право. Нашите адвокати по наказателно право са създали богата практика, базирана на дългогодишен опит.

Екипът ни осигурява квалифицирана помощ на своите клиенти, като в зависимост от Вашия казус ще предложим най-ефективна защита на правата Ви.

Може да ни потърсите в случай, че имате нужда от:

● представителство и защита пред органите на МВР или следствие;
● представителство и защита на пострадал;
● представителство на подсъдим пред съд;
● представителство на частен тъжител пред съд;
● представителство на граждански ищец пред съд.

Процесуалното представителство представлява упълномощаването на адвокат да действа и защитава интересите Ви. Съдебната защита е най-важната част от наказателния процес. В нея се взема решение и относно вината на подсъдимия. В този смисъл е добре да се обърнете към адвокат, който ще защити в най-пълна степен правата Ви.

Съдебното производство се развива пред компетентния съд. Във всеки един момент от него, може да правите относими доказателствени искания и да се възползвате от правото си да се явявате само с адвокат. Решението на първоинстанционния съд подлежи на обжалване, като горната инстанция може да отмени, потвърди или измени размера на присъдата.

Препоръчваме Ви в случай на нужда да се обърнете към адвокат по наказателно право, който да Ви посъветва и съдейства при нужда от извършване на допълнителни действия, които да установят Вашата невиновност или да докажат, че присъдата не отговаря на извършеното деяние.

Ако имате допълнителни въпроси, може да се обърнете към адвокат от юридическа кантора Legal Frame, както и да насрочите час за консултация в нашата онлайн форма.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се