Skip to content

Защита пред органите на МВР и прокуратура

Адвокатска кантора Legal Frame предлага защита пред органите на МВР, прокуратура и следствие. Нашите адвокати притежават солидна практика в областта на наказателното право и процес.
В тази връзка Ви предлагаме богат набор от услуги като:
● изготвяне на жалби, сигнали и тъжби;
● съдействие и защита при задържане от органите на МВР;
● защита на права при наложена мярка за неотклонение;
● защита при извършване на действия по разследване.
При образувано наказателно дело от общ характер, нашите адвокати ще Ви съдействат при необходимост от сключване на споразумение с прокуратурата и утвърждаването му от съда.
Ако сте лице, пострадало от престъпление, ще изготвим жалби до полицията, сигнали до прокуратурата или другите компетентни органи. В съдебното производство ще предявим граждански иск за обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, включително събирането им по принудителен ред.
Важно е да знаете, че във всеки един момент от наказателното производство, имате правото на адвокатска защита. Добрият адвокат по наказателно право ще защити правата и интересите Ви в най-голяма степен.
Когато сте жертва на полицейско насилие или на неправомерни действия на органите на властта, може да се обърнете към адвокат, който да обжалва тези действия.
Ако сте жертва на престъпление или имате нужда от защита в наказателния процес, може да се обърнете към адвокат по наказателно право.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се