Skip to content

Дело за домашно насилие

Как да заведа дело за домашно насилие?

За съжаление през последните години се забелязва негативна тенденция, свързана с покачване на случаите за домашно насилие. Това е и основната причина, която води до развод. А в не малко случаи, делото за домашно насилие предхожда делото за развод. Причината е бързата защита, която предоставя съда срещу насилника, а по този начин се доказва вината и причината за развод. Ако търсите бърза защита на правата си, може да се обърнете за безплатен съвет към адвокат от правна кантора Legal Frame.

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие е всеки акт на насилие, който член на семейството упражнява върху свой роднина. Домашното насилие може да се прояви в най-различни форми – от физическо насилие до тормоз (психически), заплахи, сексуален тормоз и прочие.

Важно за жертвите е да знаят, че самият акт на емоционален тормоз, също се третира като домашно насилие. За по-голям обхват на защита, законът е признал за домашно насилие и всеки акт, на който детето става свидетел.

Тъй като често темата е деликатна, а ситуацията се извършва в дома, кръгът от свидетели е изключително стеснен. Затова препоръчваме да се обърнете към адвокат за домашно насилие, който да Ви насочи какви действия да предприемете и как да защитите интересите си в най-пълна степен.

Как да заведа дело за домашно насилие?

Българският законодател е предвидил облекчена процедура за доказване на тези действия. Това се случва с декларация, която се подава до съда и може да бъде изготвена от адвокат. За пълнота на доказателствата е добре и насиленото лице да потърси медицинска помощ, а медицинското лице от своя страна да състави документ/епикриза за психическото състояние или физическите травми на жертвата.

Делото за домашно насилие се развива пред районния съд по местоживеене. Трябва да съобразите и срока, в който да подадете молбата – един месец от дата на извършване на домашното насилие. В случай, че имате нужда от адвокат, обърнете се към нас, а ако отговаряте на изискванията за безплатна правна помощ, нашите адвокати ще Ви помогнат.

В производството пред районния съд са предвидени всички допустими доказателства, съгласно действащото законодателство. Съдът може да издаде и заповед за незабавна защита, която трябва да бъде поискана с подаване на молбата. Тя се издава веднага след получаване на молбата за домашно насилие и се изпраща до органите на МВР.

Самото дело се насочва в рамките на месец, в което страни са участниците в домашното насилие. Като доказателства следва да предоставите всички документи, които сте събрали във връзка с домашното насилие – протокол от полицейска проверка, епикриза, както и да изискате довеждането на свидетели.

С молбата може да поискате въздържане от извършване на насилствени действия, отстраняване на насилника от жилището, задължаване да не доближава жертвата, глоба. 

В случай, че сте станали жертва на домашно насилие, може да се обърнете към опитен адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Ние разполагаме с богата практика, свързана с дела за домашно насилие и ще защитим вашия интерес в най-голяма степен.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се