Skip to content

Дело за развод по исков ред

Дело за развод по исков ред

 Българското законодателство познава две възможности за извършването на развод. Първият е по взаимно съгласие, а вторият е поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака. И в двата случая производството се развива пред съд като във втория следва да се изследва в детайли причината и вината за развода. Адвокатска кантора Legal Frame може да Ви окаже съдействие при развод по взаимно съгласие или дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Как да заведа дело за развод?

 За да се стигне до развод по този ред, следва преди това пред съпрузите да се изчезнала възможността да се договорят и спогодят относно раздялата чрез споразумение. Развод по споразумение е значително по-бързо, по-лесна и по-евтина процедура, отколкото поради разстройство на брака.

 Когато не може да се постигне съгласие относно отношенията между съпрузите, се стига до подаване на искова молба от единия от двамата и съответно развод по исков ред. Подаването на исковата молба може да стане от всеки от съпрузите, по всяко време, но само поради непоправимо и дълбоко разстройство на брака.

 В исковата молба се описват причините за искането за развод, исканията относно подялбата на имущество, родителски права, режим на лични отношения с детето, заплащане на издръжка.

 Исковата молба се подава до Районен съд по постоянен адрес на ответника, като на същия се дава едномесечен срок за отговор, в който да изложи своето виждане за развода. В първото съдебно заседание, съдът предлага на съпрузите помирение и ги напътства към доброволно уреждане на спора. Когато помирение не се постигне, се пристъпва към събиране на доказателства. В първото заседание страните се явяват лично. При неявяване на страната, която е подала исковата молба, делото се прекратява.

 NB: Важно е да знаете, че делото сe спира по искане на съпругата, ако тя е бременна до навършване на 12 месечна възраст на детето.

 При завеждане на исковата молба, могат да бъдат поискани и привременни мерки относно издръжка, семейно жилище, ползване на имущество, грижа за деца и издръжка. Когато съдът се произнесе по привременните мерки, може да бъде издаден изпълнителен лист и да се пристъпи към принудително изпълнение.

 При вземане на решението си, съдът се произнася и относно това чия е вината за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, но само ако това е поискано от съпрузите.

 Във всяко положение, за да бъде защитен максимално интереса на децата, съдът може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“. С него се установява родителския капацитет и средата, в която детето израства.

Разноските по делото се поемат от виновния съпруг, а когато съдът прецени че двамата съпрузи носят вина, разноските се поемат от всеки, както са направени.

 Ако се нуждаете от добър адвокат за развод, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame. Нашите адвокати ще Ви насочат и помагат при решаване на семейните Ви казуси.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се