Skip to content

Дело за домашно насилие

В последните години се наблюдава зачестяване на случаите на физическо или психическо насилие. Съответно, стигна се и до по-често завеждане на дело за домашно насилие. Ако сте жертва на домашно насилие или срещу Вас има подадена неправомерна жалба, може да се обърнете към адвокат за домашно насилие от адвокатска кантора Legal Frame. Ние изследваме всеки отделен казус в детайли и предлагаме задълбочена експертиза във всеки аспект на процеса.

Какво е домашно насилие?

Домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие. Т.е. законът не се ограничава единствено до физическото посегателство. Това е и всяко ограничаване на личния живот, свобода и права, извършено спрямо лица, които се намират в родствена връзка. Дело за домашно насилие може да бъде заведено и срещу бивш партньор (вкл. такъв във фактическо съжителство).

Формите на домашно насилие биват:

● физическо насилие – причиняване на смърт, телесна повреда, посегателство срещу здравето;
● сексуално насилие – изнасилване, блудство;
● психическо насилие – причиняване на психическо заболяване, депресия, насаждане на страх, омраза, отчуждение и т.н.;
● емоционално насилие – предизвикване на отрицателни емоции;
● икономическо насилие – използване на финансова принуда.
● опит за извършване на някое от горните действия;
● ограничаване на личния живот – забрана за срещи с определени хора, за посещение на спорт, училище, кино и т.н.;
● ограничаване на личната свобода – заплахи към дадено лице да не излиза, заключване;
● ограничаване на лични права – начин на обличане, забрана за слушане на музика, четене на книги и т.н.

Мерки за домашно насилие

Мерките за домашно насилие са създадени за преустановяване или предотвратяването му. Мерките могат да се кумулират с престъпление, ако такова е извършено.

Мерките се налагат след подадена молба до районния съд в срок от 1 месец от момента на извършване на домашното насилие. Молба може да бъде подадена и от непълнолетно лице.

Мерки за домашно насилие:
● задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
● отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
● забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
● временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
● задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
● насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Ако сте жертва на домашно насилие, може да се обърнете към добър адвокат, който да предприеме необходимите действия за защитата Ви. Ако срещу Вас е подадена неправомерна жалба за домашно насилие, може да ни потърсите, за да защитим правата Ви по най-добрия начин.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се