Skip to content

Дело за родителски права

Делата за родителски права са едни от най-деликатните, но и най-честно срещани при семейните спорове. Те могат да бъдат самостоятелно заведени родителските права могат да бъдат присъдени в дело за развод.
При дело за родителски права, може да се обърнете към добър адвокат с опит в областта на семейното право.
Родителските права могат да бъдат присъдени от съда при споразумение за родителски права. В споразумението се уреждат въпроси относно:
● местоживеене на детето;
● размер на издръжка;
● режим на лични отношения с родителя, който не упражнява родителски права.
Споразумението се утвърждава от Съда, като се съобразяват интересите на детето. Може да се изиска и становище на Дирекция “Социално подпомагане”. Когато са запазени интересите на детето и споразумението не противоречи на закона, съдът го утвърждава.
В случай, че някой от родителите не изпълнява задълженията си, съгласно споразумението, то подлежи на принудително изпълнение чрез съдия изпълнител.
Когато е невъзможно да се постигне споразумение за родителски права се пристъпва към дело за родителски права.
Дело за родителски права – процедура.
Всеки родител може да предяви иск към съответния Районен съд. Искът за родителски права се съединява с иск за издръжка на детето. При разглеждане на делото се изисква и становище на Дирекция “Социално подпомагане”. Служители на дирекцията посещават домовете на родителите и дават становище относно условията, при които детето би живяло.
В дело за родителски права са допустими и свидетелски показания, както и всякакви документи, които могат да обусловят възможността на даден родител да полага нужните грижи за детето.
Важно е да знаете, че може да заведете дело за ограничаване и лишаване от родителски права. Това се случва, когато родителя застрашава или представлява опасност за здравето, личността, възпитанието или имуществото на детето. В този случай районният съд може да възложи упражняването на родителски права на друго лице или да ограничи или отнеме родителските права.
Това се случва и когато родителят не е в състояние да упражнява родителски права поради продължително психично разстройство. В този случай се взема и становището на медицинско лице.
В случай, че желаете да заведете дело за родителски права, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се