Skip to content

Развод по взаимно съгласие

Понякога разводът е скъпо и неприятно начинание за всяка от страните. Затова съветваме всички двойки, решили да прекратят брака си, да направят това с развод по взаимно съгласие. По този начин ще си спестят време, главоболия и парични средства. В случай, че желаете развод, може да се обърнете към адвокат семейно право от адвокатска кантора Legal Frame. Нашият богат опит ще Ви помогне да прекратите брака си по-възможно най-бързия начин.

Как да се разведа по взаимно съгласие?
Развод по взаимно съгласие започва с молба до съответния районен съд. Съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят своето сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви – делото се прекратява.
Размерът на таксите е сравнително нисък, а адвокатските възнаграждения се определят съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатски възнаграждения. В случай, че при развод по взаимно съгласие се уреждат и имуществени отношения, се събира и допълнителна държавна такса.
Развод по взаимно съгласие приключва със споразумение между страните. Същото може да бъде депозирано пред съда и подписано от страните, като същите следва да потвърдят съдържанието в съдебно заседание. Със споразумение страните уреждат:
● местоживеене на децата;
● упражняване на родителски права;
● лични отношения с децата;
● издръжка на деца;
● ползване на семейно жилище;
● издръжка между съпрузи;
● фамилно име;
● всички имуществени отношения.
При одобряване на споразумението, съдът може да изисква становище от Дирекция “Социално подпомагане”, с оглед пълна защита интересите на децата.
NB: В случай, че е заведен развод, поради разстройство на брака или по вина на съпруг, може да се премине към развод по взаимно съгласие.
Когато съдът одобри споразумението за развод по взаимно съгласие, той се произнася с решение, което не подлежи на обжалване.
В случай, че сте решили да преминете към развод, може да се свържете с опитен адвокат по бракоразводни дела. По този начин ще сте сигурно, че споразумението ще защитава интересите Ви в най-голяма степен. Адвокатска кантора Legal Frame притежава богат опит в сферата на семейното право и бракоразводни консултации.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се