Skip to content

Съгласие за пътуване на дете

Пътуване на малолетни и непълнолетни лица в чужбина без родител или само с единия от тях, е обвързано с изискване за предоставяне на декларация – съгласие.

Голяма част от авиокомпаниите предоставят такава услуга, но за да се възползвате от нея, следва да изготвите декларация, с която упълномощавате служителите да придружават детето Ви.

Декларацията се изготвя в свободен текст, като същата трябва да бъде нотариално заверена. Проблем възниква, когато между родителите е налице спор.

В този случай трябва да сезирате Районния съд. Това се случва с молба на единия родител, който прилага доказателства относно фактите и обстоятелствата.

Съдът насрочва съдебно заседание и след изслушване на страните и свидетелите постановява съдебно решение. Съдът може да постанови и предварително изпълнилнение.

Със съдебното решение съдът предоставя решение или отказва това. Районният съд може да откаже да даде разрешение, когато:

● държавата, в която ще пътува детето има размирици или природни бедствия;
● в държавата не е препоръчително да се пътува;
● държавата няма сключен договор за правна помощ с България, не е членка на ЕС или страна по Хагската конвенция от 1980.

Ако детето е навършило 10 годишна възраст, съдът може да го изслуша. По делото се изисква и становище на Дирекция “Социално подпомагане”.

Отказът на съда да даде заместващо съгласие, подлежи на обжалване пред Окръжен съд.

В случай на необходимост от получаване на съгласие за пътуване на дете или изготвяне на декларация съгласие, може да се обърнете към адвокат от кантора Legal Frame, който да Ви съдейства с изготвяне на документите.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се