Skip to content

GDPR и защита на лични данни

С приемане на регламент №2016/679 (GDPR) дружествата бяха задължени да изготвят политики за защита на личните данни. Регламентът е свързан със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Това е нормативен акт, който има директно действие в държавите-членки и като такъв е задължителен за всяка страна в Европейския съюз.

Личните данни по своя характер биват най-различни. Това са имена, ЕГН, номер на лична карта, паспорт, имейл адрес, IP адрес, постоянен адрес, дори снимки. Задължени лица по регламента са всички, които съхраняват лични данни. Например:

● онлайн търговци, приемащи поръчки и извършващи доставки;
● всички дружества, които предлагат услуги;
● болници и лечебни заведения;
● училища;
● туроператори и други.

Ако притежавате онлайн магазин, е добре да съобразите интернет страницата си с изискванията. Т.е. да направите Общи условия за ползване на сайта и политика за поверителност. Те трябва да бъдат на видно място в уебсайта, за бърз и лесен достъп от потребителите.

Всички нарушения по регламента, се следят от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Тя може да Ви санкционира за незаконосъобразно обработване на лични данни и/или да Ви даде указания за изправяне на нередовности.

Регламентът третира обработването на някои вид лични данни като “чувствителни”. Това са здравния статус, сексуалната ориентация, политически възгледи, етнически произход, биометрични данни и други. При тях изискванията за съхранение и санкции са завишени.

Процедура по изготвяне на GDPR
За да приведете фирмата си съгласно изискванията на регламента, следва да бъде извършен одит на инфраструктурата – технологична и физическа. Трябва да се изградят набор от документи, които да отговарят едновременно на регулациите и на наличните възможности на офиса Ви. За целта трябва да бъдат разписани правила, политики и инструкции за служителите, както и план за действие в случай на изтичане на лични данни.

Едновременно с това трябва да изготвите нужните регистри на дейностите по обработване на лични данни, декларации за съгласие предоставяне на лични данни, както и оценка на въздействието върху защита на личните данни. Всеки администратор на лични данни, следва да назначи и лице отговорник – длъжностно лице.

В случай на необходимост за изготвяне на политика относно събиране и обработка на лични данни, общи условия за сайт, вътрешни фирмени правила по GDPR, както и ако имате други въпроси, свързани с обработка на лични данни, може да се обърнете към добър адвокат от кантора Legal Frame, който да Ви предостави консултация и да изготви план за действие във връзка със защита на лични данни.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се