Skip to content

Как се обжалва електронен фиш за превишена скорост?

Как се обжалва електронен фиш за превишена скорост?

В забързаното ежедневие често срещано явление е превишаването на скоростта. В тази връзка и с оглед зачестилите произшествия, органите на пътната полиция ускориха темповете на работа, а това от своя страна доведе до значителен ръст на издаване на електронни фишове за превишена скорост. В долните редове ще Ви разясним що е то електронен фиш, кога трябва да го платим и имаме ли нужда от адвокат при обжалване на електронен фиш.

Какво е електронен фиш?

Съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), електронен фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства и системи (АТСС).

Или преведено на обикновен език: електронният фиш е изявление на административния орган, който установява нарушение въз основа на данни, постъпили от мобилни или стационарни камери.

Електронният фиш се издава за превишена скорост. За да бъде издадено, трябва да сте заснети от камера, а глобите варират в зависимост от скоростта, с която сте превишили ограниченията. Електронен фиш може да бъде издаден само за наказание, което предвижда парична глоба.

Как се обжалва електронен фиш?

За да бъде обжалван електронния фиш, той трябва да бъде връчен надлежно на лицето, извършило нарушението. При получаването му е добре да се свържете с адвокат за обжалване на електронния фиш. Той ще ви насочи и помогне с жалбата.

Всеки електронен фиш трябва да съдържа определени от закона реквизити. Ако някой от тях липсва, електронният фиш става незаконосъобразен. Така с помощта на адвокат може наказанието ви да отпадне.

Срокът на обжалване е кратък – 14 дена от момента на връчване на електронния фиш. Жалбата се подава чрез органа издал фиша до съответния районен съд. В случай, че съдът уважи жалбата, той ще отмени електронния фиш и ще ви присъди разноските, в случай че сте направили такива за адвокат.

Какво трябва да съдържа жалба срещу електронен фиш?

Няма универсален отговор на този въпрос. Пороците на електронния фиш могат да бъдат много и различни. От една страна може да има порок в определяне на фактите изложени в него – т.е. това, което е описано във фиша, да не отговаря на действителността. От друга страна може да липсва документ за техническа изправност на радара или просто да бъде сбъркана приложимата норма от наказващия орган. Порок може да е налице и при нарушена процедура по издаване на електронен фиш. Затова съветваме нашите клиенти, когато получат електронен фиш, да се свържат с адвокат, който да разгледа случая и да ги посъветва какви действия да предприемат.

В случай, че ви е връчен електронен фиш, може да се консултирате с адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Ние ще Ви съдействаме в процедурата по обжалване, за да защитим вашите интереси.

Call Now ButtonОбади се