Skip to content

Как се прави отказ от наследство?

Как се прави отказ от наследство?

Много от хората повлияни от силни емоции реагират прибързано, когато почине близък човек. Оказва се обаче, че наследството не винаги носи позитиви на наследника. В този случай, освен да приемете наследството имате и възможност да направите отказ от наследство.

Отказ от наследство представлява едностранно изявление на наследника, с което той отказва да приеме полагащото му се наследство.

Най-честата причина за отказ от наследство е, когато се наследяват големи по размер дългове. Според българското законодателство и Закона за наследството може да избегнете плащането на тези дългове, ако направите отказ от наследство.

В какъв срок може да бъде направен отказ от наследство?

В закона няма определен краен срок, в който може да се извърши отказ. Той може да се направи по всяко време, стига да не е прието наследството.

Процедурата за отказ от наследство започва с подаване на заявление. Заявлението следва да е нотариално заверено от наследника и се подава до районния съд по постоянен адрес на наследодателя. Отказът се вписва в особена книга към районния съд. Към заявлението следва да се приложат:

  • молба;
  • препис от смъртен акт;
  • удостоверение за наследници;
  • пълномощно (ако се подва от пълномощник);
  • вносна бележка за платена държавна такса в размер на 20 лв.

След като отказът от наследство бъде вписан в особената книга към районния съд, наследникът може да си извади удостоверение. Отказът е действителен от дата на вписването му в особената книга.

Въпреки че няма законов срок за отказ от наследство, ако съществуват задължения, кредиторът на наследодателя може да поиска от компетентния съд да определи подходящ срок за отказ. В този срок наследникът трябва да заяви дали приема или се отказва от наследството. Важно е да се има предвид, че ако наследникът не даде отговор в срок, той губи право да приеме наследството.

NB: Отказ от наследство, след приемането му, е недействителен! Отказът не може да бъде направен под условие, за определен срок или за определена част от наследството.

Възможно ли е да приемем наследство, без да сте го приели по опис?

Приемане на наследство може да се случи и след извършването на определени действия от наследника. Съдебната практика приема, че ако наследникът е изтеглил пари от банкова сметка на наследодателя или е извършил определени действия с наследсвен недвижим имот, то същият е приел наследството.

Затова следва да бъдете внимателни относно действията, които предприемете, за да не загубите правото за отказ от наследство.

Какви са последиците при отказ от наследство?

След като е вписан отказа от наследство, лицето подало заявлението губи качеството си на наследник. Веднъж вписан в особената книга към районния съд, отказът от наследство не може да бъде оттеглен. Той обхваща цялото имущество, дори и наследството или част от него да не е било открито към момента на отказ.

Когато наследниците се няколко, отказът от наследство на единия, води до увеличение на дяловете на останалите. Увеличението на дялове е пропорционално спрямо всички наследници – не може отказ от наследство да бъде в полза на само един наследник. Наследникът не може да бъде заместен от неговите деца, когато направи отказ, но може да получи наследство от дядо си, ако се откаже от наследството на баща си.

Важно е да знаете, че ако имате големи лични задължени и направите отказ от наследство (за да го опазите от кредиторите си), то кредиторите могат да искат унищовение на отказа. Това става с иск, чиято давност е една година от узнаване за отказа, но не по късно от 3 години след като отказа е направен.

В случай, че имате нужда от консултация дали да направите отказ от наследство или да го приемете по опис, то може да се консултирате с адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се