Skip to content

Какво е полицейско задържане и имам ли право на адвокат?

Какво е полицейско задържане и имам ли право на адвокат?

Една от предоставените възможности на полицейските органи, свързани със спазването на обществения ред, е възможността за полицейско задържане.

Често обаче, в практика и в живота се случва, полицейските задържания да нарушават правата на задържаните лица. В долните редове ще ви запознаем с правата ви и ще отговорим на различни въпроси свързани с полицейското задържане.

Първото и най-важно нещо при задържане е възможността да се ползвате от услугите на адвокат. За да бъдат защитени в цялост правата ви, адвокатска кантора „Legal Frame” ще Ви предостави адвокат по наказателни право с богат опит в наказателните дела.

Кога мога да бъда задържан от полицията?

За да бъдете задържан от полицията, трябва да са налице основания по Закона за МВР (ЗМВР). Причините за полицейското задържане са различни:

  • Данни за участие в извършено престъпление – в този случай, трябва да са налице сведения, че сте участник, а не свидетел на престъпление. Във всеки случай имате право да откажете да дадете обяснения;
  • След отправяне на предупреждение от полицейски орган, съзнателно да попречите за изпълняване на задълженията му;
  • При нарушаване на обществения ред;
  • При излагане на живот в опасност;
  • При невъзможност за установяване на личността;
  • Когато лицето показва тежки психически заболявания и др.

Задържането може да бъде със срок до 24 часа и трябва да бъде придружено с издадена заповед за това. Заповед за задържане може да бъде обжалвана пред компетентния съд.

Имам ли права и какви са те, ако бъда задържан от полицията?

Веднага след задържането, полицейските органи са длъжни да разяснят правата на задържаното лице, за какво е задържането. Информацията трябва да бъде разяснена по разбираем начин, в зависимост от възрастта, образованието и т.н. Когато задържаният не говори български, следа информацията да бъде сведена до него на разбираем език. Веднага след задържането полицията уведомява близък до задържания.

В определени случаи, когато има достатъчно данни за извършено престъпление и по преценка на наблюдаващия прокурор, задържането може да бъде удължено за 72 часа, а в последствие да бъде поискана постоянна мярка задържане под стража. Затова изключително важно е бързата реакция и обжалване на заповедта за задържане. В случай, че не се възползвате от правото си на адвокат, ще Ви бъде назначен служебен.

В случай, че обжалваната заповед за задържане бъде отменена, задържаното лице може да търси обезщетение за причинените вреди от незаконното му задържане. В този случай може да претендирате всичките причинени неимуществени и имуществени вреди.

Ако имате въпроси, свързани с незаконно задържане или желаете да обжалвате заповед за задържане, може да се обърнете към адвокатска кантора „Legal Frame“. Нашите адвокати по наказателно право ще Ви предоставят подробна информация и ще защитят интересите Ви.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се