Skip to content

Какво е запис на заповед и мога ли да получа плащане по нея?

Един от най-лесните и бързи начини да бъде документирано едно задължение /вземане/ между физически лица е съставянето на запис на заповед. Това се случва най-често, когато едно лице е дало паричен заем на друго лице. С предаването на паричната сума, често за по-голяма сигурност, лицата подписват запис на заповед. Поради необходимите реквизити и законовите задължения, Ви съветваме преди да приемете запис на заповед, да се обърнете към адвокат, който да я състави и да Ви помогне в процеса по събиране на вземанията.

 

Какво представлява запис на заповед?

Това е документ – ценна книга. С нея се поема задължение от едно лице /длъжник/ към друго лице /кредитор/ да заплати определена сума пари. За да бъде законосъобразна, запис на заповедта следва да съдържа определени реквизити, подробно описани в Търговския закон:

 

  •       Трябва да съдържа наименованието „запис на заповед“ в текста на документа;
  •       Безусловно обещание да се плати сума пари;
  •       Падеж и място на плащане;
  •       Името на лицата;
  •       Дата и място на издаване;
  •       Подпис на издателя.

 

NB: Запис на заповед, в която не е посочен падеж, се смята за платима при предявяване.

Важно е да знаете, че законодателят не предвижда нотариална заверка на запис на заповедта. Т.е. за да бъде валидна, е необходимо единствено полагане на подпис без заверка.

 

Мога ли да получа пари, дължими по запис на заповед?

За да получите плащане по запис на заповед, следва падежът да е настъпил и сумата да не е изплатена. В този случай, кредиторъти ма право на принудително удовлетворение. Съгласно разпоредбите на чл. 417, т. 10, кредиторът разполагащ със запис на заповед има право да поиска от съответния Районен съд издаването на незабавна заповед за изпълнение. По този начин ще избегнете съдебното производство и директно ще пристъпите към изпълнение върху имуществото на длъжника.

 

Има ли давностен срок на запис на заповед?

Когато пред Вас стои възможността да се удовлетворите от вземане по запис на заповед, трябва да знаете, че има определен давностен срок, в който трябва да предявите вземането си.

 

При запис на заповедта, давностният срок е 3 годишен, който започва да тече от дата на падежа. Тъй като по отношение на запис на заповедта се прилагат и нормите на Закона за задълженията и договорите, това означава, че давността може да бъде прекъсвана в определени хипотези.

 

В случай, че погасителната давност е изтекла, длъжникът може да направи възражение за давност и с това да се отхвърли претенцията за плащане. 

 

Законодателят, обаче, е предвидил още една възможност за удовлетворяване на кредитора. Това е иск за неоснователно обогатяване срещу издателя на запис на заповедта, в който ще се доказва че издателят неоснователно се е обогатил като не е изплатил сумата дължима по заповедта. Тук също трябва да следите и внимавате за изтекъл давностен срок.

 

В случай, че имате нужда от издаване на запис на заповед или имате вземане по вече издадена, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

 

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се