Skip to content

Общи условия на сайт – какво представляват?

Общи условия на сайт – какво представляват?

Винаги, когато решите да разраствате бизнеса си в интернет, отношенията Ви с потребителите следва да бъдат уредени. В този смисъл Общите условия на сайт са изключително удобен и лесен начин за уреждане на всички отношения между потребител и търговец.

Всеки търговец трябва едностранно да изготви Общи условия, а клиентите могат да ги приемат или не. Общите условия на сайт са договор, който търговецът (собственик на уебсайта) сключва със своите потребители (клиенти). Общите условия съдържат клаузи, които са със задължителен характер за потребителите, ако те приемат използването им. Въпреки това, може да бъде сключен индивидуален договор с някой от потребителите, в който могат да бъдат уговорени различни клаузи.

NB: Общите условия на сайт обвързват потребителя, само ако той потвърди писмено, че ги приема. Потвърждението става с маркиране на тикче и натискане на бутон за приемането.

При отношения с други търговци, приемането на общите условия не е задължително. Достатъчно е насрещният търговец да е знаел за тяхното наличие. Или иначе казано: ако предлагате стоки за други търговци, е достатъчно общите условия да са изведени на видно място в сайта.

Често, собствениците на сайтове, пренебрегват изготвянето на общи условия, което може да доведе до санкция. Затова Ви съветваме да се обърнете към адвокат за изготвяне на общи условия, който след като направи ревизия на предлаганите от Вас услуги, да изготви максимално точно всички необходими документи.

Задължително и е да имаме общи условия на сайт? Какво трябва да съдържат общите условия?

Законът за защита на потребители (ЗЗП) изисква всеки търговец да предостави на клиентите си определена информация. Информацията съдържа всички аспекти за предлаганата стока и покупката от съответния търговец. Тук следва да бъдат описани: условията за плащане, изпълнение, срок на доставка, начин и право на отказ, законова гаранция и прочие. Всяко несъответствие с изискванията на ЗЗП, подлежи на санкция от Комисия за защита на потребителите. В този смисъл, за да избегнете налагането на глоба, трябва да изготвите общи условия.

Законът за защита на потребителите Ви задължава да предоставяте определен (немалък) набор от информация. Тази информация трябва да присъства на достъпно място на Вашия сайт и да е на разположение на Вашите клиенти преди извършване на самата покупка. Поради това най-оптималният, ефективен и лесен начин за изпълнение на тези задължения е като изготвите общи условия, в които да включите тази информация. Освен това така Вие ще уредите в цялост всички аспекти на отношенията си с Вашите клиенти.

Промени в общите условия

Съгласно закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да уведоми своите потребители в 7-дневен срок от промяна на Общите условия. Ако потребителят не е съгласен с общите условия, а вече е сключил сделка с продължително действие, той може да прекрати договора без негативни последици или да продължи същия. Затова съветваме собствениците на сайтове, ако вземат решение за промяна на Общите условия, да се посъветват с адвокат, за да се прецени какъв ефект би имало изменението за текущите договори и бъдещи продажби.

В заключение ще кажем, че Общите условия следва да бъдат съобразени не само със законодателството, но и с вида на продаваните стоки, начина им на закупуване, неустойките и прочие. Може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора „Legal Frame” за консултация или привеждане на вашия уебсайт в законоустановения вид.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се