Skip to content

Припознаване на дете без брак

Припознаване на дете без брак

Често се случва двама души да родят дете, без да имат сключен брак. В тази хипотеза, законът дава възможност на бащата да припознае детето и да бъде вписан като родител.

Т.е. припознаването е способ за установяване на произход. С него едно лице декларира, че е биологичен родител на дете. Припознаването се извършва непосредствено след раждане на детето. Ако това не бъде сторено, в акта за раждане се записва, че бащата е неизвестен.

Детето може да бъде припознато и на по-късен етап.

Как да припознаем дете?

Това се случва с подаване на заявление или декларация от бащата. Заявлението се подава до кмета на съответната община, а декларацията следва да бъде нотариално заверена и се предоставя в лечебното заведение. Оттам тя се изпраща по служебен път до общината Подаването става лично. За изготвяне на декларацията може да се обърнете към адвокат.

Длъжностното лице от общината съобщава на майката за припознаването в 7-дневен срок от извършването. Ако детето е навършило 14 годишна възраст, също следва да бъде уведомено. Уведомление се изпраща и до Дирекция „Социално подпомагане“ по район на детето.

Дете може да се припознае без ограничения във времето, дори преди раждане или ако то е починало и оставило свои живи деца.

Важно е да знаете, че майката или детето (ако то е навършило 14 г.) могат да оспорят припознаването. Ако това не бъде сторено в 3-месечен срок от получаване на съобщението, бащата се вписва като родител в акта за раждане.

Оспорване на припознаване от дете става по съдебен ред. Срокът, в който може да бъде сторено е до 1 г. от навършване на пълнолетие, ако при припознаване детето е малолетно.

Когато припознатият е пълнолетен, той може да оспори припознаването до 1 г. от узнаване за събитието. Оспорването става по съдебен ред.

Извън горните хипотези, Дирекция „Социално подпомагане“ може да оспори припознаването в срок от 1 година.

 

Имате нужда от консултация?

 

Какви са последиците от оспорване на припознаване?

Длъжностното лице уведомява бащата за оспорване като той може да заведе дело за установяване на произхода от бащата. Това се случва в 3 месечен срок.

За да докаже правотата си, ищецът може да поиска ДНК експертиза. Ако се установи, че той е биологичен родител, не са необходими други доказателства в съдебното производство.

Какво е иск за бащинство?

Съществуват хипотези, при които биологичният баща не желае да припознае извънбрачно дете. Майката има възможност да заведе дело за установяване на биологичния баща на детето. Давностният срок за завеждане на този иск е 3 г. от раждане на детето. В случай, че срокът бъде пропуснат, майката може да заведе дело от името на детето, в качеството й на законен представител.

За да е налице предпоставката за завеждане на иск за установяване на произход, следва в акта за раждане детето да е записано с „неизвестен“ баща. С решението си съдът ще постанови кой е биологичния баща на детето и ще разпореди корекция на акта за раждане. В него ще се впишат имената на биологичния баща, с което ще се породят и всички права и задължения като родител на детето.

Може ли да оттеглим припознаването?

Веднъж припознал детето, бащата не може да оттегли декларацията си. Законодателят, обаче, дава възможност за завеждане на иск за унищожаване на припознаването в определени случаи:

  • При грешка – когато майката е имала и други сексуални контакти;
  • При измама – когато майката е знаела, че детето не е заченато от съответния мъж, но умишлено го е въвеждала в заблуда;
  • При заплаха;
  • При недееспособност.

Срокът за завеждане на иск за унищожаване на припознаване е 1г. от установяване на грешката, заплахата или измамата.

Ако сте сключили граждански брак, законът предвижда презумпция за бащинство, т.е. щом двама родители са съпрузи, то единият родител е баща на детето. Ако детето се роди до 300 дни след развода, бившият съпруг отново се счита за биологичен баща на детето.

Ако имате нужда от съдействие при изготвяне на декларация за припознаване или за водене на дело за бащинство или оспорване на бащинство, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame.

 

Имате нужда от консултация?

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се