Skip to content

Промяна на име на фирма /дружество/

Промяна на име на дружество /фирма/.

 

Името на дружество е един от индивидуализиращите белези на търговеца. То е задължителен реквизит при регистрация на дружество. Всъщност, в правната терминология под термина „фирма“ се разбира името на търговското дружество. Т.е. промяната на фирма е промяна в наименованието на търговско дружество. До промяната може да се стигне поради различни причини – от смяна на дейността на дружество, промяна в собствеността на дружество и други.

 

Процедура по смяна на име на фирма

 Промяна на името на дружество, може да стане с решение на Общото събрание на дружеството (при ООД) или Едноличния собственик на капитала (при ЕООД). Когато съдружниците са няколко, е необходимо свикване на общо събрание, което да вземе решение за смяна на фирма. Решението се взима с обикновено мнозинство, ако не е предвидено друго в дружествения договор.

В решението се овластява и управителя за извършване на промените по дружеството. Той може да упълномощи адвокат, който да извърши процедура по смяна на фирма. Адвокат може да Ви съдейства и при изготвяне на документите, както и при заявяването им в Търговския регистър.

В решението трябва да гласувате и промяна в учредителния акт (при ЕООД) или дружествения договор (при ООД). В тази връзка, следва да изготвите нов учредителен акт или дружествен договор, който да бъде вписан заедно с решението в Търговския регистър. Новият дружествен договор или учредителен акт ще бъде с новото име на фирмата и ще отразява новите промени.

Имам ли нужда от адвокат при смяна на име на фирма?

Процедурата по смяна на име на фирма е относително лесна. Въпреки това, Ви съветваме да ползвате услугите на опитен адвокат, който да изготви новите дружествени документи (учредителен акт или дружествен договор) и да ги протоколира по законоустановения начин.

Освен това, адвокатът ще Ви насочи и ще провери дали избраното от Вас име за фирма е свободно. Ако е налице друго дружество със сходно име, то длъжностните лица по регистрация ще откажат да впишат промените по дружеството Ви. Името на дружеството може да съдържа цифри, букви от българската азбука и позволени знаци като тире и точка. В учредителния акт може да изберете и как да се изписва на латинската азбука.

Ако ползвате услугите на адвокат, ще може да подадете документите онлайн, което ще спести от държавната такса.

NB: Важно е да знаете, че в решението за промяна на име на фирма, може да вземете и решение за промяна на адрес на дружество, смяна на управител и други текущи решения на търговеца.

В случай, че имате нужда от допълнителна консултация за вписване на промени на дружество, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който да Ви напътства и да изготви необходимите документи за това.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се