Skip to content

Промяна на име на фирма /дружество/

Промяна на име на дружество /фирма/.

 

Името на дружество е един от индивидуализиращите белези на търговеца. То е задължителен реквизит при регистрация на дружество. Всъщност, в правната терминология под термина „фирма“ се разбира името на търговското дружество. Т.е. промяната на фирма е промяна в наименованието на търговско дружество. До промяната може да се стигне поради различни причини – от смяна на дейността на дружество, промяна в собствеността на дружество и други.

 

Процедура по смяна на име на фирма

 Промяна на името на дружество, може да стане с решение на Общото събрание на дружеството (при ООД) или Едноличния собственик на капитала (при ЕООД). Когато съдружниците са няколко, е необходимо свикване на общо събрание, което да вземе решение за смяна на фирма. Решението се взима с обикновено мнозинство, ако не е предвидено друго в дружествения договор.

В решението се овластява и управителя за извършване на промените по дружеството. Той може да упълномощи адвокат, който да извърши процедура по смяна на фирма. Адвокат може да Ви съдейства и при изготвяне на документите, както и при заявяването им в Търговския регистър.

В решението трябва да гласувате и промяна в учредителния акт (при ЕООД) или дружествения договор (при ООД). В тази връзка, следва да изготвите нов учредителен акт или дружествен договор, който да бъде вписан заедно с решението в Търговския регистър. Новият дружествен договор или учредителен акт ще бъде с новото име на фирмата и ще отразява новите промени.

Имам ли нужда от адвокат при смяна на име на фирма?

Процедурата по смяна на име на фирма е относително лесна. Въпреки това, Ви съветваме да ползвате услугите на опитен адвокат, който да изготви новите дружествени документи (учредителен акт или дружествен договор) и да ги протоколира по законоустановения начин.

Освен това, адвокатът ще Ви насочи и ще провери дали избраното от Вас име за фирма е свободно. Ако е налице друго дружество със сходно име, то длъжностните лица по регистрация ще откажат да впишат промените по дружеството Ви. Името на дружеството може да съдържа цифри, букви от българската азбука и позволени знаци като тире и точка. В учредителния акт може да изберете и как да се изписва на латинската азбука.

Ако ползвате услугите на адвокат, ще може да подадете документите онлайн, което ще спести от държавната такса.

NB: Важно е да знаете, че в решението за промяна на име на фирма, може да вземете и решение за промяна на адрес на дружество, смяна на управител и други текущи решения на търговеца.

В случай, че имате нужда от допълнителна консултация за вписване на промени на дружество, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който да Ви напътства и да изготви необходимите документи за това.

Call Now ButtonОбади се