Skip to content

Адвокат по недвижими имоти

Всички действия по покупка и продажба на имущество, на който и да е етап, могат да бъдат капан за вас, ако не познавате добре Българското законодателство. За това адвокатска кантора Legal Frame е най-добрият избор да наемете добър адвокат недвижими имоти за София и страната.

Ние осигуряваме правната ви защита, както при осъществяване на покупки, така и на продажби на недвижими имоти. Всеки един договор крие в себе си опасност – на по-късен етап да се окажете обект на съдебен иск или обект на измама, ако не сте запознат добре с всички клаузи по договора за покупко-продажба /предварителен договор или нотариален акт/ и със законите и нормативните актове, касаещи вещното, семейно, наследственото, търговското и всякаква друга правна сфера, свързана с недвижимото имущество. За да не се окажете привлечен в съдебен спор, препоръчително е да имате до себе си опитен адвокат имотни дела.

Екипът ни предлага бърза и точна проверка на имота за наличие на вещни тежести или вписани права на трети лица. Като в това число следва да се има предвид:

– ипотеки, вписани съдебни решения, вписани договори за краткосрочен и дългосрочен наем.

Ние ще Ви помогнем като ви предоставим адекватни Консултации и услуги по изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, искове засягащи защитата на вашата собственост и владение върху имот, придобиване на имот по давност и всякакви други услуги, свързани с успешното, сигурно и безпроблемно придобиване на недвижим имот

Заповядайте при нас, тук ще намерите най-добрата защита от адвокат недвижими имоти за София и страната.

Къде да Намерите Адвокати по Вещно Право в София?

Както вече споменахме, при каквато и да е сделка с недвижимо имущество, при всякакви имотни казуси, предявяване на искове за защита на вашата собственост или владение върху имот, делба /съдебна или доброволна/, наследяване, договаряния, нанасяне на вреди, независимо от коя страна сте, е желателно да ползвате услугите на адвокати по вещно право за София и страната или адвокат недвижими имоти.

Нашият успешен екип в Legal Frame разполага със специализиран в областта добър адвокат вещно право, със стотици, приключени успешно казуси. Предлагаме широка гама специализирани правни услуги за всички видове недвижими имоти и вещно право. При покупко-продажби на имоти – изготвяне на предварителен договор, нотариален акт, ако е покупка “на зелено” – консултации, договаряния и споразумения с инженери, строители и строителни екипи, агенции за недвижими имоти, брокери, дела за наследства, делба на наследства, дела за собственост и владение върху недвижим имот, дела за вреди. Извършваме пълна проверка на ответната страна в качеството му на изряден продавачи или купувач, подробна и бърза проверка на документи за имоти и наличие на вещноправни тежести в Търговския регистър за съответния имот.

Винаги може да разчитате, че нашите адвокати вещно право за София и страната ще ви консултират и окажат правна помощ с високо, професионално ниво относно покупки и продажби на недвижими имоти и разрешаване на имотни казуси. Адвокат недвижими имоти ще ви окаже процесуално представителство пред всякакви съдебни инстанции при възникнали спорове по отношение на правото на собственост и другите ограничени вещни права. Ние работим за вас с отдаденост и защитаваме правата ви.

Консултация с Адвокат за Недвижими Имоти в София

Ако се нуждаете от консултация с адвокат в каквато и да е ситуация, свързана с недвижимо имущество и вещно право, може да я получите в кантората на Legal Frame на място или на посочените телефон и e-mail. Екипът ни е специализиран във вещното право. Ще ви осигурим добър имотен адвокат, подробно ще се запознаем с вашия случай. Ще намерите в наше лице квалифициран, верен юридически партньор, който ще открие най-ефективното за вас решение и интереси.

Предоставяме на своите клиенти консултация с адвокат за случаи като:

  • Анализ и консултации за собственост и съсобственост върху недвижими имоти, във връзка с права на ползване, доброволна и съдебна делба, прехвърляне на собствен и съсобствен имот;
  • Консултации за сключване, съдържание, изпълнение на всички видове договори във връзка с недвижими имоти;
  • Правни консултации при учредяване право на ползване, право на строеж, пристрояване;
  • Консултации съдебна защита за права на ползване и вещни права;
  • Консултации и помощ при покупка или продажба на недвижим имот или имущество от физическо лице, търговско дружество или агенция за недвижими имоти;
  • Съдействие при пълно проучване на имот и контрагент за изрядност;
  • Консултации и правна помощ при доброволна и съдебна делба на имущество;
  • Изготвяне на проекти на договори и окончателни договори, поемане на защита при неизпълнение на договорни отношения и съответни последици.
  • Вписвания, регистрации, изготвяне на пълномощни, представителство пред банки и други институции. други процедури, свързани с покупко-продажбата на недвижим имот.

За пълна справка за извършвани консултации и услуги, свържете се с нас. Тук ще намерите своя доверен адвокат недвижими имоти за София и страната. Независимо какъв имотен въпрос ви е довел при нас, ние ще ви помогнем!

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се