Skip to content

Нотариален акт за недвижим имот

Последният етап от закупуване на недвижим имот е подписване на нотариален акт и вписването му в Имотния регистър. За да се стигне до подписване на нотариален акт за недвижим имот е необходимо да сте извършили редица действия, да сте водили преговори, в някои случаи да сте заплатили суми по предварителен договор/стоп капаро, да сте проверили статуса на имота, да сте одобрени за кредит и прочие.

Цялата процедура понякога е дълга, сложна и отегчителна за потребителите. Затова може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame, който да Ви съпътства и помогне в целия процес на закупуване на недвижим имот.

Как се изготвя нотариален акт?

Най-често в практиката, нотариален акт се съставя от нотариуса. Въпреки това, проектът може да бъде съставен от адвокат, който да разпише в него всичките законодопустими желания на клиента.

Нотариалният акт трябва да съдържа описание на имота. За да бъде описан имотът правилно, е необходимо да бъде съобразен с предходния документ за собственост, кадастралните скици и схеми. В нотариалния акт се записва и размера на данъчната оценка. Описанието трябва да бъде точно направено, без да са налице противоречия между отделните документи. Имотът трябва да бъде индивидуализиран съгласно кадастралния идентификатор – това е уникален номер, чрез който се посочва недвижимия имот. В нотариалния акт се описват и съседите на имота, прилежащите към имота части и точната му площ.

Като прилежащи помещения можем да причислим складовете, мазета и тавани. Въпреки че не представляват голям интерес, те влизат в собствеността на новия собственик.

Внимание трябва да обърнете и на предназначението на имота. В зависимост от това дали е ателие, студио или жилище, имотът отговаря на различни изисквания и следователно цената му е различна.

В нотариалния акт трябва да бъде записана и цената на имота, както и начините на плащане. Ако имотът се придобива посредством банков кредит, то непосредствено след покупко-продажбата, имотът се ипотекира в полза на банката.

Предаване на владението също може да бъде споменато и уточнено в нотариалния акт.

Нотариалният акт се подписва от страните, които собственоръчно изписват трите си имена.

В случай, че желаете преглед на нотариален акт или консултация за закупуване на жилище, може да се обърнете към нашите адвокати по имотно право, които да Ви съдействат при изготвяне на нотариален акт и изповядване на сделка пред нотариус.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се