Skip to content

Покупко-продажба на имот

Адвокатска кантора Legal Frame предоставя комплексна услуга на своите клиенти и пълно правно обслужване във връзка с покупко-продажба на недвижим имот. Нашите адвокати по вещно право ще Ви съпътстват през целия процес и ще изготвят всички необходими документи за сделката.

Необходим ли ни е адвокат при покупко-продажба на недвижим имот?

Добре подготвените документи, са най-сигурната гаранция за добра покупка. Преди да пристъпите към закупуване на жилище, следва да извършите проверка на имота. Това означава, че вашият адвокат по вещно право ще разгледа в пълнота всички документи, относими към сделката. Предварителен договор за закупуване на недвижим имот е и гаранцията, че в случай на порок, ще може да получите парите си обратно или да бъдете обезщетени.

Без значение дали продавате или купувате имот, преди нотариално изповядване на сделката, следва да се снабдите с пакет от документи. Може да се обърнете към адвокат, който да се сдобие с всичко необходимо и по-точно:

● актуална скица/схема на недвижимия имот, издадена от Агенция по геодезия и кадастър;
● данъчна оценка на недвижимия имот, в която е отбелязано, че няма задължения;
● семейно положение на продавача.

При всяка сделка, следва да представите и документ за собственост на недвижимия имот. В зависимост от начина на придобиване може да бъде различен.

Задължително ли е да сключа предварителен договор?
Както казахме по-горе, предварителният договор е най-добрата гаранция. Сключването му не е задължително. Въпреки това, той е основата, на която стъпвате при придобиването. В него са заложени условията на придобиване, цената на имота, описание на имота, както и други условия за сключване на окончателния договор.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот обвързва продавача и купувача. Той може да бъде обявен за окончателен, ако продавачът се откаже от сделката. Предварителният договор се сключва без нотариална заверка, в писмен вид.

Всяка покупко-продажба на недвижим имот стъпка, носи със себе си рискове за всяка от страните. Съветваме нашите клиенти да се доверят на специалист – адвокат по вещно право, който да ги съпътства през целия процес. Добрият адвокат за недвижими имоти, ще проследи историята на имота, ще се снабди с необходимите документи за нотариално изповядване на сделката и ще Ви информира, ако имотът е обременен с тежести.

Богатата практика на адвокатска кантора Legal Frame ще Ви помогне да направите най-правилния избор за недвижим имот. Без значение дали продавате или купувате жилище, нашите адвокати ще Ви съпътстват процеса и ще съдействат за успешното завършване на сделката Ви.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се