Skip to content

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

За да закупите недвижим имот, е необходимо да сключите договор за продажба под формата на нотариален акт. За по-голяма сигурност, част от страните предпочитат да подпишат предварителен договор, който да сигурността на страните, като в него се предвидят цената, начините на плащане, неустойките и други важни въпроси за максимална защита.
Юридическа кантора Legal Frame разполага с адвокати, които ще Ви помогнат за изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, както и за окончателното изповядване на нотариалната сделка.
Какво съдържа един предварителен договор за покупко-продажба на имот?
Най-важното, което трябва да съдържа предварителен договор е цената на имота и описанието му. Стойността на имота може да бъде заплащана на части по начин, който страните определят. Гаранция за закупуване на имота е и плащането на цена по предварителния договор.
За по-голяма сигурност на купувача, с подписване на предварителния договор, продавачът следва да предостави набор от документи като: скица, данъчна оценка, удостоверение за вещни тежести. Случай, че върху имота има вещни тежести, то на продавача се предоставя разумен срок за заличаването им.
Важно е в предварителния договор да бъдат определени и срокове за изповядване на сделката или за заличаване на тежести. В предварителния договор може да бъде споменат и нотариус, при който държите да бъде изповядана сделката.
Ако купувате имот на зелено, подписването на предварителен договор е задължителна стъпка. В него трябва да бъдат описани и етапите на строителство, с които да бъдат обвързани и плащанията.
За защита на двете страни на сделката следва да бъдат предвидени и неустойки – за забавено плащане или за забавен строеж.
В случай, че едната страна е добросъвестна и е изпълнила всичките си ангажименти по сделката, а другата страна откаже подписване на окончателния договор, то тогава може да пристъпите към дело за обявяване на предварителен договор за окончателен.
Предварителният договор се подписва между страните, които се легитимират с документ за самоличност. Нотариална заверка не е задължителна
Ако имате нужда от подготовка или преглед на предварителен договор, може да се свържете с адвокат от адвокатска кантора Legal Frame. Ние имаме богат опит в изготвянето и подписването на предварителни договори за покупко продажба на недвижим имот, както и можем да ви съдействаме по време на цялата сделка за покупко продажба.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се