Skip to content

Прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане

В практиката все по-често се среща възможността за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. Това се случва при хора, които не могат да понесат и нямат възможност да се справят с житейските си нужди. Този договор често се сключва вместо договор за дарение. Причината за това е, че съгласно съдебната практика наследниците със запазена част могат да развалят договора за издръжка и гледане по-трудно от направено дарение.

За какво става въпрос?

Предмет на този вид договор могат да бъдат всякакви недвижими имоти. Възможно е с договора да се прехвърлят и няколко имота, като прехвърлителят има право да запази пожизнено право на ползване. Т.е. той остава да живее в имота до края на живота си. Договорът може да бъде сключен и между съпрузи. Допустимо е едни и същи лица да сключат два или повече договора за прехвърляне на различни имоти срещу гледане и издръжка.

Какво трябва знаете от самото начало?

NB: Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане може да бъде сключен само между физически лица.

За допълнителна защита на страните, може да бъде сключен и предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот. За разлика от останалите предварителни договори, този за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане не може да се обяви за окончателен по съдебен ред, ако собственикът възрази.

Договорът се сключва пред нотариус и е под формата на нотариален акт. Документите, които са необходими за сключване на договор, са същите, които се изискват при продажба на имот: скица, данъчна оценка, документ за собственост, декларации по образец и др.

Задължението за издръжка и гледане се изпълнява до смъртта на прехвърлителя. Договорът е нищожен, ако при сключването му получателят на имота знае за близка и неизбежна смърт на прехвърлителя. Договорът подлежи на разваляне и ако възрастен човек бъде изпратен в хоспис, въпреки заплащане на разноските.

Договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане може да се сключи за в бъдеще, за минал период или смесен вариант.

Ако вида на грижата и издръжката не е уточнена в договора, то значи в нея се включва: текущи режийни разходи, разходи за храна, хигиена, здраве, домакинство и дрехи според нуждата и възможностите. Ирелевантно е дали прехвърлителят може да се издържа с доходите си или не.

Заключение

За избягване на спорове, Ви съветваме в договора подробно да опишете грижите и размера на издръжката, как те ще се осъществяват, заплащат и т.н.

Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане е популярен метод за запазване сигурността на възрастните хора. Често срещан е в практиката, но както всеки договор за прехвърляне на недвижим имот и тук има редица специфики. Съветът ни е да се обърнете към адвокат имотно право, който да Ви насочи и помогне да изготвите договора по начин, който да защити максимално интересите Ви.

Ако имате нужда от добър адвокат, който да изготви договор прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame. Нашите адвокати ще Ви съдействат във връзка с консултация и изготвяне на всички необходими документи.

 

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се