Skip to content

Проверка на имот за тежести

Когато харесаме недвижим имот, трябва да извършите всички необходими проверки, за да си гарантирате собствеността. Това може да се извърши лично, но винаги има опасност да пропуснете някой детайл. Затова може да се обърнете към адвокат недвижими имоти, които да извърши необходимите справки и да провери имот за тежести.

Тежестта на имот предствлява вписани права върху имота на трети лица. Ако върху имота има вписана тежест и вие го закупите, то правата на третите лица, ще са противопоставими на вашите.

Как да направя проверка за тежести на имот?

Справка за вещни тежести се извършва Агенция по вписванията. Вещните тежести могат да бъдат различни – от ипотека до вписана искова молба. Проверката се извършва по ЕГН на собственик и идентификатор на имот. Удостоверението за вещни тежести се изготвя от Съдия по вписванията като върху него се отбелязват всички вписвания, отбелязвания и заличавания върху недвижимия имот за определен период от време. Най-добре е справката да бъде направена за 10 годишен период назад.

Ипотека и възбрана на недвижим имот

Ипотеките и възбраните са най-често срещаните тежести налагани върху недвижим имот. Ипотеките представляват вещно обезпечение на кредитори, най-често банки или други финансови институции. Върху недвижим имот могат да се наложат няколко ипотеки като някои от тях може да са заличени във времето. В случай, че са минали над 10 години и ипотеката не е подновявана, заинтересовано лице може да подаде заявление за заличаването й.

Възбраната е обезпечение, което прави недействително прехвърлянето на недвижим имот на трети лица спрямо кредитора. Възбраните се вписват, за да породят действия срещу купувачи. В удостоверението се отбелязват всички наложени възбрани.

Заличаването на вещните тежести става по искане на кредитора или на титуляра на правото. В практиката често се случва да е останала стара незаличена възбрана. Затова във всеки случай на покупка на недвижим имот, Ви съветваме да извършите проверка на имот за тежести. Удостоверението за вещни тежести, следва да бъде прегледано от добър адвокат имотно право, който да Ви уведоми в случай на проблеми, както и да Ви помогне за заличаване на тежестите.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се