Skip to content

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Семейните отношения са изключително деликатна материя, особено когато се касае до нормалното развитие на детето. В хипотезата на непълнолетно дете, за да може то да напусне страната, трябва да е налице съгласие от двамата родители.

В случай, че единият откаже да подпише декларацията, може да заведете дело за заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина и да получите разрешение за пътуване. Тук съдът решава и взема отношение вместо родителят, който е отказал разрешението за пътуване.

Според Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството, за да може непълнолетно дете да напусне страната с единия родител, трябва другия да предостави нотариално заверена декларация. С нея той потвърждава съгласието и дава разрешение за пътуване на детето в чужбина. Ако детето пътува в чужбина с трето лице, тогава и двамата родители трябва да предоставят декларация за това.

Ако родителите не успеят да постигнат съгласие, следва да заведете дело пред съответния Районен съд. Тук Ви съветваме да използвате услугите на адвокат по семейно право, който ще защити в пълна степен интересите Ви. 

В дело за заместващо съгласие, трябва да се изясни причината за пътуване на детето. За да бъде уважена исковата молба, причините за напускането трябва да бъдат належащи и особено важни. Като такива могат да се приемат: пътуване с образователна цел, лечение или др. Тук следва добре да обосновете и да мотивирате претенцията си.

След като образува производството, районният съдия ще извърши проверка за отношенията на родителите с детето, след което ще изследва всички факти и обстоятелства от исковата молба и отговора на исковата молба. Районният съд може да се произнесе с решение, с което да даде заместващо съгласие за пътуване на детето в чужбина или да отхвърли молбата. При произнасяне на решението районният съдия се води изцяло от интересите на детето.

NB: Важно е да знаете, че заместващото съгласие не може да бъде за неогарничен период от време и за неогарничени по вид пътувания.

В случай, че единият родител живее в чужбина, той може да поиска промяна на режима на лични отношения, за да може непълнолетното дете да остане при него. С промяната, при присъждане на родителските права, той може да изведете детето от страната постоянно. При завеждане на дело за промяна на родителски права и режим на лични отношения с детето, съдът следва да провери условията, при които детето ще бъде отглеждано.

Ако имате нужда от съдействие при изготвяне на декларация за пътуване в чужбина или водене на дело за заместващо съгласие, може да се обърнете към адвокатска кантора Legal Frame София. Ще Ви съдействаме при процедурата за пътуване на дете в чужбина, както и ще осъществим процесуално представителство пред съд по дела за промяна на режим на лични отношения.

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се