Skip to content

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Семейният живот не винаги завършва с щастлив край. Това е и причината много от съпрузите да прибегнат към процедура по развод. Развод по взаимно съгласие е един от начините за прекратяване на брак. Той е и най-лесния, бърз и безболезнен начин за прекратяване на взаимоотношенията.

Процедурата за развод по взаимно съгласие има редица предимства – бързина на съдебния процес, по-ниски разходи по развода, както и разпределяне на отговорността в бъдещите им отношения.

Преди да започнете процедура за развод по взаимно съгласие ви съветваме да се обърнете към добър бракоразводен адвокат. Адвокатите от адвокатска кантора Legal Frame разполагат с богат опит, свързан с бракоразводни дела.

Споразумение за развод по взаимно съгласие

Веднъж вече стигнали до окончателно решение за развод, следва да обсъдите и изготвите споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. В него ще бъдат заложени всички факти и обстоятелства, които ще удовлетворят желанията на двете страни.

За да започнете развод по взаимно съгласие е необходимо да е налице непоколебимо съгласие на двамата съпрузи. Те следва да подадат молба до съда, като към нея прилагат споразумение с договорки по следните въпроси:

  • Упражняване на родителски права;
  • Лични отношения и издръжка на детето;
  • Ползване на семейно жилище;
  • Издръжка между съпрузите;
  • Фамилно име;
  • Други въпроси.

Издръжката и родителските права, съвсем логично, са най-важните въпроси, които следва да бъдат изяснени и изчистени между съпрузите. Минималната издръжка за едно дете е ¼ от минималната работна заплата в страната към момента на подаване на молбата.

Важно е да знаете, че освен недвижимото имущество, със споразумението трябва да разпределите и използването на движимото имущество, вкл. на моторните превозни средства.

Как протича дело за развод по взаимно съгласие?

Веднъж уговорили споразумение, страните го представят пред съда, който следва да го потвърди и впише в съдебното решение. В случай, че единомислие по споразумението липсва, страните могат да прибегнат към развод по исков ред, който е значително по-дълга и по-скъпа процедура.

Самото дело за развод по взаимно съгласие най-често приключва в едно съдебно заседание, освен ако няма нужда от назначаване на експертиза, която да оцени допълнително стойността на поделените недвижими имоти.

В първо съдебно заседание съпрузите следва да се явят лично, за да заявят пред съда непоколебимото си желание за развод по взаимно съгласие. В случай, че от брака има дете, съдът може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“

Към молбата за развод по взаимно съгласие, трябва да приложите и документи като:

  • Удостоверение за сключен брак;
  • Актове за раждане на деца;
  • Нотариални актове за собственост;
  • Копие от трудови договори и прочие.

Таксите, които се събират от съда са – 25 лв. за образуване на дело, около 50 лв. за допускане на развода и пропорционална такса от 2% върху стойността на издръжката за три години (ако такава има). В случай, че по делото има вещи лица при разпределяне на имуществото, съдът може да възложи заплащането на допълнителни такси. Относно цената за адвокат, тя се определя според Тарифа за адвокатските хонорари.

В случай, че сте взели решение за развод по взаимно съгласие, може да се обърнете към нашите адвокати от адвокатска кантора Legal Frame. Ние разполагаме с богата практика и опит, свързани делата за развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се