Skip to content

Стартиране на Бизнес. Пакет с Правни Услуги за нов стартиращ бизнес от нулата – физически и онлайн

Стартиране на Бизнес. Пакет с Правни Услуги за нов стартиращ бизнес от нулата - физически и онлайн

Защо трябва да използваме услугите на адвокатска кантора при стартиране на  нов бизнес

Всеки, който иска да реализира идеите си, следва да извърши определен набор от стъпки, които да дадат начало за развитие на собствен бизнес. Това от своя страна крие достатъчно рискове, а често се оказва и административно непосилно.

За да започнете собствен, голям или малък, бизнес и да реализирате идеите си, ще следва неминуемо да се снабдите със задължителните, според закона, документи, свързани с търговската дейност.

Важно е решенията за бизнес идеите да са добре обмислени. Да сте подготвили стабилна стратегия и бизнес план, които да реализирате успешно. Да сте предвидили финансиране – чрез собствени средства, кредит или по европейска програма за стартиране на бизнес.  Но всяка една бизнес идея, било то и най–добрата, има опасност да не бъде осъществена и да остане просто идея в момента, в който потънете в купчината нормативни документи и процедури, изискуеми от държавните органи в България.

Затова от ние от адвокатска кантора Лигъл Фрейм се погрижихме да ви предоставим, за ваше удобство и сигурност, пакет с услуги за стартиращ бизнес, който включва:

 

 1. Регистрация на дружество

Първото и най-важно условие за стартиране на собствен бизнес е определянето на рамката и съответно правно-организационната форма на дейността, която ще упражнявате. За целта ще ви съдействаме при откриването на търговско дружество (ООД/ЕООД, АД), регистрация като лице, упражняващо свободна професия или регистрация на фондация или сдружение (ЮЛНЦ).

 

 1.  Внедряване на GDPR / Правила за обработване на лични данни/

Какво е GDPR? 

– Това е регламент за защита на личните данни, който се прилага към дейността на всеки, обработващ лични данни, независимо от мащаба на дейността им. Всички организации, включително и най-малкият семеен бизнес – ЕООД, ЕТ, ООД, както и самостоятелно практикуващи физически лица, са длъжни да спазват и прилагат правилата на GDPR.

Съгласно добре известният регламент на Европейския съюз за личните данни, всеки търговец следва да изготви и приеме правила за управление и обработване на станалите му известни лични данни на своите служители или клиенти. В зависимост от характера на предлаганата услуга, следва да се подходи и строго индивидуално към изготвянето на подобен тип книжа, за да се избегне възможността за налагане на санкция от компетентните органи.

Кой изготвя правилника за обработка и защита на личните данни?

 • Правилата GDPR се изготвят от адвокат, специализиран в изработка на проект и политики за обработка и защита на лични данни.

 

 

 1. Общи условия и политики за сайт (онлайн магазин, мобилно приложение, интернет търговия за продажба на стоки)

Все по-често търговците искат да популяризират бизнеса си чрез сайт и интернет магазин. Ние можем да Ви помогнем с изготвянето на политики за бисквитки, общи условия, политики за връщане, доставка и всички съпътстващи поддръжката на интернет страница книжа. 

Какво представляват общите условия?

 • Общите условия са договор, който урежда отношенията между вас и вашите клиенти. 

 

Задължително ли е да имам общи условия? 

 • Да, независимо какво предлагате, трябва да имате общи условия, които да уредят отношенията ви с клиентите, освен ако сайтът ви не е само с информативен характер. 

 

Общите условия включват ли в тях Политика за защита на лични данни?

 • Не. Това е отделен документ, който трябва да поръчате допълнително.

 

Кой изготвя общите условия?

 • Общите условия за ползване на уебсайт/магазин се изработват от адвокат, специализиран в изработка на общи условия и политики за защита на лични данни.

Защитете правно онлайн бизнеса си. Не рискувайте глоби от Комисията за защита на потребителите. И не забравяйте да поддържате общите условия актуални.

 

 1. Изготвяне на правила по ЗМИП

Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари, определени дружества или лица имат задължения да приемат Вътрешни правила за контрол, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и процедури по съхранение. Същите следва да бъдат индивидуализирани спрямо дружеството и интегрирани в работния процес.

 

 1. Изготвяне на документи по трудовото законодателство

За да имате добре функционираща структура, следва документите, свързани с трудовото и гражданското законодателство да са пълни и добре окомплектовани, според изискванията на нормативните документи на трудово правното законодателство в България. Предлагаме Ви услуга за:

 • изготвяне на трудови/граждански договори;

 • изготвяне на споразумения за конфиденциалност;

 • изготвяне на правилник за вътрешния трудов ред и съпътстващите го протоколи;

 • изготвяне на инструктажи за безопасност и здраве при работа;

 • изготвяне на заповеди, споразумения и др.

 

 1. Въвеждащо обучение на персонала

Гореописаните задължения за въвеждане на процедури за прилагане на мерките срещу изпиране на пари, както и за начините на съхранение и боравене с лични данни изискват запознаване с материята. Ние ще съставим план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите по ЗМИП и ще Ви помогнем да обучите служителите по възможно най-бързия и ефикасен начин.

 

 1. Преглед на търговски договори и споразумения

За да бъдете максимално улеснени при подписване на търговски договори, както и за да сте наясно с всички неизвестни, които може да крие едно споразумение, предлагаме услугата преглед и изготвяне на търговски договори, свързани с бизнес начинанията Ви. Адвокатска кантора Legal Frame изготвя, преглежда и консултира всякакъв вид договори и споразумения по желание на клиента. Ще ви предоставим най-добрата правна консултация относно всякакъв тип договори.

 

В случай, че имате нужда от адвокатски услуги във връзка с реализирането на вашите бизнес идеи и стартиране на нов бизнес, можете да се свържете с нас на имейл, по телефон или чрез формата за запитване.

Call Now ButtonОбади се