Skip to content

Услуги по управление на проекти

Заедно със своите консултанти, адвокатска кантора Legal Frame предоставя широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:

 

 1. Разработване и управление на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на Европейския съюз (ЕС) и други международни и национални програми. Като предоставяме следния кръг от услуги:
 • Съдействие при определяне на нуждите;
 • Изясняване на целите и дейностите по проекта;
 • Подготовка на проектно предложение:
 • изготвяне и събиране на необходимите документи;
 • окомплектоване на преписката;
 • съдействие при подаване (електронно или на хартия);
 • Управление и отчитане на проекта:
 • следене за спазване на срокове, постигане на резултати/индикатори;
 • посещения на място;
 • комуникация с държавни органи, контрагенти и изпълнители;
 • изготвяне на междинни/финални доклади, отчети, искания за плащане;
 • Изготвяне на документации и съдействие при провеждането на процедури за избор на изпълнители (ЗОП, ПМС 160/2016 г.).

 

 1. Разработване и отчитане на планови и стратегически документи.

 

 1. Абонаментни услуги:
 • Предоставяне на регулярна информация за потенциални възможности за финансиране;
 • Административно обслужване на дружества (търговски дружества, земеделски производители, кооперации):
 • съдействие при изготвяне и подаване на документи;
 • представителство пред държавни органи (Министерство на земеделието и храните, Областни дирекции „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие, общински служби по земеделие, общини и др.).

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се