Skip to content

Възстановяване на запазена част от наследство

Законодателят у нас е предоставил възможността на всеки да се разпорежда с притежаваното от него имущество, както намери за добре. Тази възможност, не е безгранична, като за запазване на интересите на най-близките роднини, законът предвижда някои ограничения. Ако считате, че сте ощетени при разпределение на имуществото, може да се обърнете към адвокат, който да заведе дело за запазена част от наследство.

 

Какво представлява запазена част от наследство?

 

Наследодателят може да прави завещания или дарения свободно в рамките на разполагаемата част от имуществото. Това е масата от имуществото, която се получава след като се извади запазената част на наследниците. Запазената част от наследство не може да бъде накърнена с извършване на дарение, което е направено по отношение на лице, които не е наследник по закон или с дарение, което увеличава дял от наследството. 

Със запазена част от наследство разполагат – низходящите (деца, вкл. осиновени), съпруг/съпруга и родители. Тяхната запазена част е различна в зависимост от хипотезата, в която се намирате. Например: ако наследодателят не е оставил съпруг, а само низходящи, запазената им част е ½ при едно дете и ⅔ ако има повече деца. При съпруг и низходящи, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете, като при едно дете разполагаемата част е ⅓, при две деца – ¼, при повече деца ⅙ от наследството.

Запазената част за родители е ⅓, когато наследодателят не няма съпруг/съпруга. Ако освен родителите, наследодателят има съпруг/съпруга, запазената част на последния също е ⅓. При наследяване само от съпруг, запазената част е ½. 

NB: Горепосоченият дял касае цялото имущество на наследодателя, а не отделни имуществени права.

Как се определя запазена и разполагаема част от имущество?

Преди да се определи точния размер на запазена или разполагаема част от наследство, следва да бъде установена общата наследствена маса – т.е. цялото имущество, с което наследодателят е разполагал към момента на смъртта. Активите се оценяват по пазарна стойност, като от наследствената маса се изваждат задълженията на наследодателя и увеличението на наследството, за което са спомогнали наследниците. Към полученото се добавят завети и дарения. Ако наследодателят е завещал цялото си имущество или дробна част от него, то наследствена маса не се образува.

Дело за възстановяване на запазена част от наследство

След смъртта на наследодателя, наследниците, които имат право на запазена част, могат да предявят иск срещу надарения или ползващия се от завещанието. Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да изготви нужните документи и да Ви съдейства с провеждане на съдебното дело. 

Правото на възстановяване на запазена част възниква единствено, когато е накърнена запазената част. Самото дарение или завещание е действително и следва да бъде намалено само с толкова, колкото е необходимо, за да се изпълни тази запазена част. За да упражните правото за възстановяване на запазена част от наследство срещу лице, което не е наследник по закон и не е призовано да наследява, следва първо наследството да се приеме по опис. 

Според тълкувателната практика на Върховния касационен съд: приемането на наследството по опис е предпоставка за предявяване на иска, само когато се намаляват дарения или частни завещателни разпореждания (завети), но не и когато става въпрос за универсални завещания (цялото имущество или дробна част от него). 

Първо по ред се намаляват завещанията, след което дарения. Важно е да знаете, че при имот, за който не може да определи реална част и да се възстанови запазена част, имотът остава в наследство, а заветникът или надареният имат право на парична компенсация.

NB: Правото на възстановяване на запазена част не се погасява със смъртта на наследника, който има право на запазена част. Наследниците му, могат да предявят иск пред съд или да встъпят в правата по вече заведено дело.

Дело за запазена част при покупко-продажба

В практиката, за да бъде избегнато отмяна на дарението, поради запазена част, наследодателите правят фиктивни продажби, с които да прикрият дарението. В този случай сделката е недействителна, а съдът ще я прогласи за нищожна. Тук в тежест на ищеца е да докаже прикритото дарение като може да използвате доказателства за начина на плащане, размера на платената сума, вида на плащане и прочие. Свидетелските показания също са важен фактор за доказване на симулативната продажба. Срокът за завеждане на иск за симулативна сделка е 5 години от откриване на наследството.

Каква е давността за завеждане на дело за възстановяване на запазена част от наследство?

Може да заведете дело за възстановяване на запазена част от наследство в 5 годишен срок от дата на смъртта на наследодателя. При завещания, срокът започва да тече от смъртта, ако има направено и прието завещание. Ако наследниците не са узнали за направено завещание, 5 годишният давностен срок започва да тече от момента на узнаване за завещанието или вписването му в Агенция по вписванията. Съдебният иск се завежда срещу лицето, което се е обогатило от завещателните разпореждания.

В случай, че запазената част от наследството Ви е накърнена и желаете да предприемат съдебни действия по възстановяване на полагащото се имущество, трябва да се консултирате с добър адвокат, специалист по недвижими имоти и наследствено право. Адвокатска кантора Legal Frame гр. София предлага защита и юридически услуги по дела за наследство, семейно право и недвижими имоти.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се