Skip to content

Legal Frame е Твоят Правен Съветник в София

Професионална Правна Консултация с Добър Адвокат

Адвокатска кантора Legal Frame е създадена през 2019 година и е сред най-добрите в сферата на правните услуги с местонахождение гр. София. Ако ви трябва адвокат в София – не се колебайте и се свържете с нас. При нас винаги ще намерите доверен, добър адвокат с доказан професионализъм за всяка възникнала правна ситуация, с готовност да доведе казуса до край и да намери решение по най-ползотворния за вас начин.

Ние сме висококвалифициран екип от добри адвокати със специализация в различни области на правото, с години практика, доволни клиенти и решени спорове. Винаги работим отдадени на каузата на всеки наш клиент, с професионализъм и увереност, с грижа, всеобхватно и задълбочено проучваме всеки казус и твърдо стоим зад вашите права и ги защитаваме. 

Винаги може да разчитате на нашите услуги и бъдете убедени, че зад вас ще застане добър адвокат – професионалист и ще прекъсне всеки опит да бъдат потъпкани правата ви, независимо от коя сфера на правото е вашият случай. Спектърът на услугите ни е в областта на дружественото и финансово право, защита на личните данни, вещно и семейно право, гражданско и наказателно право. А с годините успешна практика и работа в полза на клиента си заслужихме доброто име и доверие. Заповядате при нас и заедно ще намерим решение!

Нашата отдаденост към клиента и специализация в различни области на правото, ни правят кантора със способни и доказани адвокати в София, на която може да се доверите. Ние имаме способността да предлагаме бързи, ефективни и категорични съвети, ставайки истински юридически партньор на всеки, който ни се довери. Целта ни е да създадем дългосрочни отношения, предоставяйки пълна, всеобхватна и задълбочена експертиза. Ние предлагаме:

Дружествено и финансово право

Практиката ни включва всички аспекти на дружественото право, правилата за пране на пари, както и взаимоотношения с кредитни институции.

Защита на личните данни

Провеждаме консултации и привеждаме вашата корпоративна структура в пълно съответствие с изискванията за поверителност и защита на данните.

Вещно право

Разполагаме с екип от специалисти, специализирали във всички аспекти на вещното право и имуществените спорове.

Наказателно право

Имате нужда от добър адвокат наказателно право? Предлагаме представителство пред разследващи органи, както и производствата пред наказателните съдилища, изготвяне на сигнали, жалби срещу прокурорски актове и обжалване на електронни фишове.

Гражданско право

Независимо дали търсите разумна спогодба или съдебен процес, нашият екип от адвокати по граждански искове има експертизата, за да предложи правилните практики в зависимост от конкретния казус.

Семейно право

Нашите адвокати по Семейно право се грижат изключително за нуждите на клиентите ни. Отдаваме нужното внимание на всеки като единствен наш клиент.

Защита Имущество от Legal Frame с Добър Адвокат Недвижими Имоти в София

Ако сте страна в сделка с имот или жилище в столицата ни, както и в страната, участвате в публичен търг, имате договорни правоотношения с агенции за недвижими имоти, купувате “на зелено” или при други определени условия, ви препоръчваме да наемете добър адвокат недвижими имоти в София. За да защитите финансите си, при участие в публични наддавания при частни съдебни изпълнители, покупка или продажба на жилище или имот, или имот “на зелено”, задължително се консултирайте с адвокат имотни дела

Адвокатска кантора Legal Frame предоставя професионални консултации и пълно правно обслужване при всяка сделка с недвижим имот. Разполагаме с доказан екип специалисти. При нас ще намерите квалифициран адвокат вещно право, който ще направи бързо и достоверно проучване на документацията на всеки имот. Извършваме пълни проверки на имотите: от документи за собственост, декларации, скици, реална пазарна и данъчна оценка в община, до сделка при нотариус, проверка за вещни тежести или други вписани права на трети лица върху имота – като ипотеки, наеми, учредено право на ползване. Дори и в случаи на определяне правото на ползване на жилище на другия съпруг до навършване на пълнолетие на дете. 

Разчитайте на нас, че може да ви осигурим специализирана защита с добър адвокат недвижими имоти за София и страната, който ще ви защити при имотна сделка, договорни правоотношения с агенции за недвижими имоти или спор. Предлагаме подробно проучване на имота и ще изготвим оценка на риска при всяка сделка, особено нужна при придобиване имот “на зелено”. Изготвяме предварителни договори, нотариални актове, договори, с които се учредяват ограничени вещни права и всякакви други документации, обвързани с придобиването на недвижим имот. Обърнете към нас за консултация и ние с готовност и добра грижа ще ви помогнем.

Защо да ни се доверите?

Legal Frame предоставя това, от което клиентът се нуждае най-много – експертиза и представителство, което решава техните проблеми и защитава интересите им. Ние сме независима българска кантора, с професионален екип от добри адвокати, които предоставя своята помощ както на национално, така и на международно ниво по въпроси, в различни области на правото. Освен фокуса ни върху търговското, гражданското, трудовото и вещното право, Legal Frame се занимава и с наказателно право, семейно право и защита на личните данни.

Legal Frame

Нужен ви е бракоразводен адвокат в София?

Търсите ли бракоразводен адвокат в София? Тук е точното място за избор на адвокат семейно право.

Кантората ни предлага компетентни консултации в областта на семейното право, казуси като осиновяване, попечителство, родителски права, настойничество, издръжка, делба на семейно имущество, установяване на бащинство

Като успешен и сплотен екип, ние винаги работим в полза на клиента, но сме застъпници в защита на благосъстоянието и психическото равновесие на децата, които винаги са третата страна при бракоразводни дела. Опитваме се да спестим тревогите и безпокойството във всички участващи страни. И сме наясно, че всяка една от тях се стреми да уреди бъдещи взаимоотношения  с бивш съпруг/съпруга, но също полага огромни усилия да балансира това с благото на децата. При възможност, винаги търсим благоприятния изход от ситуацията, чрез взаимни споразумения или извънсъдебни такива, за да се щадят децата и да се спестят травмиращите ги обстоятелства. Но при неблагоприятни стечения и невъзможност за помирение между съпрузите, нашият добър бракоразводен адвокат търси най-доброто за вас, като цел и постигане на най-ефективен печеливш резултат. 

Оказваме съдействие и при уреждане на подялба на семейно имущество, всички брачни искове, брачни договори и други семейни спорове.

Така, че ако имате нужда от бракоразводен адвокат за София и страната, адвокатска кантора Legal Frame ще ви осигури най-доброто за вас решение.

ТВОЯТ ПРАВЕН СЪВЕТНИК

Copyright 2021 Legal Frame Ltd. All rights reserved.