Skip to content

Дело за психически тормоз

Дело за психически тормоз

Психическият тормоз е всяко нежелано поведение, което може да накърни достойнството Ви и да създаде чувство на унижение, обида, страх или друго неприятно психическо усещане. Подобен вид тормоз може да се случи вкъщи, на работа, на улица, от близки и познати или напълно непознати. Често жертвите на психически тормоз изпадат в депресивни състояния, стрес, напрежение и тъга. 

В случай, че сте жертва на психически тормоз, може да се обърнете към адвокат, който да защити правата Ви в съда или пред органите на прокуратурата. Адвокатска кантора Legal Frame гр. София разполага с богата практика и екип от юристи, които ще Ви съдействат в най-пълна степен.

Какво е психически тормоз?

Както обяснихме по-горе психическият тормоз се изразява в нежелано поведение, което накърнява достойнството на жертвата и създава в нея различни негативни емоции.

Психическият тормоз може да включва агресия – вербална, пренебрежение, изпращане на неприятни имейли или други действия, които да влияят на самочувствието и достойнството на жертвата. 

Основната цел на психическия тормоз е да повлияе на самооценката на жертвата, като това може да бъде причинено вербално, чрез жестове, поведение и прочие. Психическият тормоз може да се квалифицира и като домашно насилие, когато е в семейна среда. Т.е. да е извършено между лица, които са в родствена връзка.

Този вид тормоз може да бъде осъществен и в работна среда, както от работодателя, така и от колегите. Тук щетите са по-големи, с оглед икономическия фактор.

Защита срещу психически тормоз

При различните видове психически тормоз, може да се обърнете към различни институции. Съветваме Ви да потърсите услугите на адвокат, който да изготви необходимите документи за завеждане на дело или подаване на жалба в полицията. Ако сте решили да претендирате обезщетение – за претърпени загуби или за неимуществени вреди, може да подадете искова молба пред съд. 

Когато психическият тормоз е извършен под формата на домашно насилие, законът предвижда далеч по-сериозна защита. Тук следва да се обърнете към компетентния съд, като може да ползвате услугите на адвокат. Съдебният процес е бърз, а преди постановяване на решението, може да издаде заповед за незабавна защита.

Ако сте жертва на психически тормоз на работното място, може да преследвате правата си съгласно Закон за защита от дискриминацията. Тормозът на работно място представлява поведение, което се изразява най-често словесно. В случай, че има и физически тормоз, може да подадете жалба пред органите на реда. Тормоз на работно място може да бъде извършен и от колега, пряк ръководител или от клиент. Важно е да е извършен в рамките на работното място. 

За да се потърси, обаче, защита по реда на Закона за защита от дискриминация, необходимо е още той да е извършен в рамките на работното място, т.е. там където полагате труд. Психически тормоз на работно място е налице и когато някой от гореизброените Ви обижда за външен вид, облекло, образование, квалификация. Тормоз е налице и когато колега непрекъснато подава неверни сигнали за извършени от Вас нарушения. 

Стъпки за защита от психически тормоз на работно място.

  1. Следва да уведомите работодателя. Той извършва проверка и взима мерки за прекратяване на тормоза, вкл. и налагане на дисциплинарни наказания;
  2. В случай, че работодателят не вземе мерки, може да сигнализирате комисия за защита от Дискриминация. Тя може да наложи санкция на работодателя;
  3. Тъй като Комисия за защита от Дискриминация няма правомощия да налага санкция за неимуществени вреди, когато се докаже неправомерно деяние, може да се обърнете към съда за присъждане на обезщетение;
  4. Делото пред съда започва с подаване на искова молба – той може да наложи глоба на работодател, да присъди обезщетение дължимо от лицето, извършило тормоза.

NB: Важно е да знаете, че разпространението на интимни снимки, позорящи обстоятелства, споделена тайна, представляват психически тормоз.

Обезщетение за психически тормоз

Този, който е причинил психически тормоз, дължи обезщетение за всички претърпени вреди. В зависимост от продължителността и интензитета на вредите, обезщетението нараства. Ако подадете жалба в полицията, може да бъде образувано наказателно дело, което съставлява престъпление. В този случай, обезщетението може да се направи в съдебната фаза на наказателния процес чрез предявяване на граждански иск. В този случай, Ви съветваме да потърсите адвокат наказателно право, който да Ви съпътства през целия наказателен процес. 

Тъй като неимуществените вреди се изразяват в претърпени болки и страдания, те се определят от съда по справедливост. За да бъде максимално обективен, на съдията се предоставя максимален обем от информация, свидетелски показания и факти, необходими за изясняване на конкретния казус.

NB: На обезщетение подлежат всички вреди, причинени вследствие на претърпения психически тормоз.

Психическият тормоз е често срещано явление. За съжаление жертвите не са запознати с правата си или често искат да премълчат случилото се. Въпреки това, ако сте решили да защитите правата си и да прекратите незаконосъобразните действия на трети лица, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се