Skip to content

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Георги Чобанов

Адвокат Чобанов специалност „Право“ през 2013 г. в Юридическия факултет на „Нов български университет“ – гр. София. Започва упражняването на професията като юрист в Община – Созопол, отдел „Общинска собственост“. На по-късен етап става част от правния отдел на най-големите търговски дружества, занимаващи се с посредничество при сделки с недвижими имоти – „Адрес недвижими имоти“ АД и „Имотека“ АД, където практикува адвокатска дейност и до момента. С оглед ежедневния си опит и досег до стотиците сделки с недвижими имоти, преминали през практиката му, адв. Чобанов е усъвършенстван в тях и в правните проблеми, свързани с тях. Наред с това практиката му се докосва обширно и до семейното, наследственото право, правни въпроси и процедури свързани със Закона за устройство на територията, Закон за мерките срещу изпирането на пари и търговското право. Адвокат Чобанов притежава и солиден опит при воденето на дела и процесуално представителство по граждански и търговски дела. Владее английски език.

Адвокат Лъчезар Весов

Адвокат Весов завършва специалност „Право“ през 2013г. в Юридическия факултет на „Нов български университет“ – гр. София. През 2020г. успешно завършва курс по въпросите на арбитража към Българска търговско-промишлена палата. Същата година преминава и обучения по актуалните проблеми на нищожността и унижаемостта на сделките, както и правни аспекти на криптовалутите. През 2022г. придобива магистърска степен Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и следдипломна квалификация по Право на Европейския съюз от Университета Лорейн в гр. Нанси, Франция. Професионалният си стаж започва в колекторска фирма в гр. София, където работи като юрист и придобива опит в сферата на изпълнителното и заповедното производство. През 2016г. е вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работата в една от най-големите наказателно-правни кантори в София му предостави солидна практика в областта на наказателното право, както и защитата на обвиняеми и подсъдими в различните фази на процеса. Към настоящия момент адв. Весов е съсредоточен основно върху правното обслужване на търговски дружества, предоставяйки комплексни услуги, свързани с текущата дейност на дружествата, придобивания на дялове и акции, преобразуване, ликвидация, преговори, подготовка и анализ на договори, меморандуми и споразумения. През годините е успял да изгради отношения с банкови и финансови институции като ефективно консултира и подпомага своите партньори в процеса на кредитиране. Владее английски и руски език.

адвокат

Нашата философия

Сътрудничеството между клиента и нашия екип е ключов двигател за нашия успех. Винаги следваме правилото, че: отношенията между клиент и адвокат трябва да бъдат еднакво симетрични.

Отделяме време, за да опознаем спецификата на казуса, свързан с всеки клиент, задълбочено се впускаме в неговите цели и задачи и разработваме работещо партньорство, основано на доверие, достъпност и взаимно споделена визия.

Благодарение на нашия опит в разработването на технологии за предоставяне на качествени и достъпни правни услуги, ние предлагаме интуитивно разбиране за нуждите и притесненията на стартиращите предприемачи, когато става въпрос за правни услуги.

Ние Ви предлагаме:

ТВОЯТ ПРАВЕН СЪВЕТНИК

Copyright 2021 Legal Frame Ltd. All rights reserved.